Yêu Cung
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yêu Cung

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 24-09,2013

Ngày cập nhật: 24-09,2013 (1220 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 5,191

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Yêu Cung của tác giả Minh Nguyệt trên website đọc truyện online. Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường! Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn…

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Giác Ngộ Của Cung Thủ (Thượng).

03/07/2013

Chương 2 - Giác Ngộ Của Cung Thủ (Hạ)

03/07/2013

Chương 3 - Thám Báo Của Tây Kỳ

03/07/2013

Chương 4 - Một Mũi Tên Phong Hầu

03/07/2013

Chương 5 - Một Mũi Tên Trúng Hai Con Nhạn

03/07/2013

Chương 6 - Mũi Tên Tiên Đoán

03/07/2013

Chương 7 - Lăng Túc

03/07/2013

Chương 8 - Xem Vết Thương Không Hiểu

03/07/2013

Chương 9 - Xem Vết Thương Không Hiểu (Hạ)

03/07/2013

Chương 10 - Vai Trái Và Vai Phải

03/07/2013

Chương 11 - Một Phát Bắn Hai Mũi Tên

03/07/2013

Chương 12 - Lời Mời Trịnh Trọng

03/07/2013

Chương 13 - Lời Mời Trịnh Trọng (Hạ)

03/07/2013

Chương 14 - Chim Ưng Đưa Tin

03/07/2013

Chương 15 - Người Ngã Ngựa Đổ

03/07/2013

Chương 16 - Bắt Giặc Bắt Vua Trước

03/07/2013

Chương 17 - Giết Chết Toàn Bộ

03/07/2013

Chương 18 - Chiến Tích Khó Có Thể Tin Được (Thượng)

03/07/2013

Chương 19 - Chiến Tích Khó Có Thể Tin Được (Hạ)

03/07/2013

Chương 20 - Lại Thấy Chim Ưng Đưa Tin

03/07/2013

Chương 21 - Cương Quyết Từ Bỏ

03/07/2013

Chương 22 - Lăng Trung Thiên Chấn Động

03/07/2013

Chương 23 - Tam Lăng Tiễn

03/07/2013

Chương 24 - Phản Kích

03/07/2013

Chương 25 - Tàn Quân

03/07/2013

Chương 26 - Thứ Kiêu Cung (Thượng)

03/07/2013

Chương 27 - Thứ Kiêu Cung (Hạ)

03/07/2013

Chương 28 - Trên Đường Xâm Nhập

03/07/2013

Chương 29 - Lính Tuần Tra

03/07/2013

Chương 30 - Một Người Biểu Diễn

03/07/2013

Chương 31 - Chim Ưng Bay Đầy Trời

03/07/2013

Chương 32 - Quân Địch Không Thể Giải Thích Được

03/07/2013

Chương 33 - Không Mò Ra

03/07/2013

Chương 34 - Hạ Chiến Thư

03/07/2013

Chương 35 - Bắn Trước Trận

03/07/2013

Chương 36 - Hoàn Toàn Đè Chết

03/07/2013

Chương 37 - Doạ Ra Thời Cơ Chiến Đấu

03/07/2013

Chương 38 - Kỵ Binh Từ Phía Sau Lưng Xông Ra (Thượng)

03/07/2013

Chương 39 - Kỵ Binh Từ Phía Sau Lưng Xông Ra (Hạ)

03/07/2013

Chương 40 - Một Cung Bắn Bốn Mũi Tên

03/07/2013
Top