Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không

Ngày tạo: 18-11,2016

Ngày cập nhật: 10-07,2017 (92 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,740

Tóm tắt:

Xuyên qua không sao cả! Ta cũng đi theo trào lưu!

Nhưng mà Xuyên Qua Làm Nông Phụ thành một nha đầu nông thôn thì có chuyện để nói rồi!

Cho dù ném ta tới Triều Thanh làm hầu rượu! Bà cô ta cũng nhịn!

Vì sao! Vì sao! Vì sao! Xuyên không thành nha đầu nông thôn thì cũng thôi! Vì sao lại là nha đầu chờ gả đi?

Trở thành nha đầu chờ gả thì thôi! Vì sao không gả cho kẻ có tiền để cuộc đời như màu xám đen!

Không gả cho kẻ có tiền thì thôi, ta cũng chấp nhận! Vì sao lại cho ta một mẹ chồng hung dữ. Truyện về một y tá nhỏ thời hiện đại xuyên qua làm nông phụ.

Đây là chủng điền văn! Từng bước tiến lên thường thường bậc trung.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Xuyên Qua

18/11/2016

Chương 2 - Chuẩn Bị.

18/11/2016

Chương 3 - Thành Thân

18/11/2016

Chương 4 - Mẹ Chồng Chị Em Dâu

18/11/2016

Chương 5 - Ở Riêng

18/11/2016

Chương 6 - Vào Thành( Thượng)

14/12/2016

Chương 7 - Vào Thành (Hạ)

18/11/2016

Chương 8 - Làm Công Nhật

18/11/2016

Chương 9 - Sự Cố

18/11/2016

Chương 10 - Vải Lẻ.

14/12/2016

Chương 11 - Chương 11

18/11/2016

Chương 12 - Chương 12

18/11/2016

Chương 13 - Cố Gắng

18/11/2016

Chương 14 - Chuẩn Bị Đồ Tết

18/11/2016

Chương 15 - Lại Là Chuyện Này.

18/11/2016

Chương 16 - Lễ Mừng Năm Mới (Thượng)

14/12/2016

Chương 17 - Lễ Mừng Năm Mới (Hạ)

18/11/2016

Chương 18 - Mang Thai.

21/11/2016

Chương 19 - Lão Phật Gia.

21/11/2016

Chương 20 - Thạch Gia Cô Nương Vào Cửa.

22/11/2016

Chương 21 - Vương Lan Mang Thai.

22/11/2016

Chương 22 - Lại Một Người Không Bớt Lo.

14/12/2016

Chương 23 - Đại Kế Kiếm Tiền.

23/11/2016

Chương 24 - Thạch Lai Phúc.

23/11/2016

Chương 25 - Lời Dự Đoán Thành Sự Thật.

25/11/2016

Chương 26 - Nguyệt Sự Thư.

25/11/2016

Chương 27 - Long Phượng Thai.

01/12/2016

Chương 28 - Gặp Chuyện Không May.

03/12/2016

Chương 29 - Thạch Lai Qúy Hưu Thê.

04/12/2016

Chương 30 - Thu Dưỡng.

06/12/2016

Chương 31 - Một Thùng Tiền.

10/12/2016

Chương 32 - Lại Có Một Chủ Ý.

10/12/2016

Chương 33 - Thêm Của Cải Lớn.

13/12/2016

Chương 34 - Vay Tiền.

13/12/2016

Chương 35 - Đắc Ý Vênh Váo.

15/12/2016

Chương 36 - Gặp Lại Trần Tiểu Thư.

16/12/2016

Chương 37 - Đây Là Chuyện Gì Hả

19/12/2016

Chương 38 - Nhị Thúc.

20/12/2016

Chương 39 - Dược Liệu Dẫn Đến Tranh Cãi.

30/12/2016

Chương 40 - Sở Trường Y Thuật Của Tằng Tử Phu.

01/01/2017
Top