Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Thể Loại Truyện : Võng Du, Tiểu thuyết

Ngày tạo: 20-11,2016

Ngày cập nhật: 20-10,2016 (66 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 3

Số lần đọc: 1,795

Tóm tắt:

Nội dung: Đô thị tình duyên, BL, Thiên Long Bát Bộ,Võng Du.

Nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết hay: Nhẹ cười nghiêng thế gian (Thiển Tiếu Khuynh Hồng Trần), Thư Hiệp, Tô Bắc Bằng

Nhân vật phụ: Chị Tiểu Hạnh, Tiểu Mộng, Tiểu Mạch

Bắt đầu câu chuyện Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo là những dòng hội thoại của nhân vật chính, nó bắt đầu cho những bi kịch những câu chuyện liên tiếp xảy ra trong truyện này, truyện dẫn dắt người đọc đi theo cuộc hành trình của nhân vật chính trong thế giới võng du đầy phiêu lưu. Chúng ta hãy cùng đọc và tân hưởng một bộ truyện thực sự hay nhanh các bạn.....

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Bi Kịch Bắt Đầu

20/11/2016

Chương 2 - Đại Thần Tức Giận

20/11/2016

Chương 3 - Hận Ngươi Một Trăm Năm

20/11/2016

Chương 4 - Trả Lại Tôi Trong Sạch

20/11/2016

Chương 5 - Lấy Thân Báo Đáp!

20/11/2016

Chương 6 - Phó Bản Chính Là Chiếc Nôi Của Jq (Thượng)

20/11/2016

Chương 7 - Phó Bản Là Chiếc Nôi Của Jq (Trung)

20/11/2016

Chương 8 - Phó Bản Chính Là Chiếc Nôi Của Jq (Hạ)

20/11/2016

Chương 9 - Lần Vào Bang Đầy Sóng Gió (Thượng)

20/11/2016

Chương 10 - Lần Vào Bang Đầy Sóng Gió (Trung)

20/11/2016

Chương 11 - Lần Vào Bang Đầy Sóng Gió (Hạ)

20/11/2016

Chương 12 - Âm Mưu Bắt Đầu

20/11/2016

Chương 13 - Cùng Em Tới Chân Trời Góc Biển (Thượng)

20/11/2016

Chương 14 - Cùng Em Tới Chân Trời Góc Biển (Trung)

20/11/2016

Chương 15 - Cùng Em Tới Chân Trời Góc Biển (Hạ)

20/11/2016

Chương 16 - Chân Trời Góc Biển (Thượng)

20/11/2016

Chương 17 - Chân Trời Góc Biển (Trung)

20/11/2016

Chương 18 - Chân Trời Góc Biển (Hạ)

20/11/2016

Chương 19 - Phu Phu Tương Tùy (Thượng)

20/11/2016

Chương 20 - Phu Phu Tương Tùy (Trung)

20/11/2016

Chương 21 - Cái Gọi Là Tiện Nhân (Thượng)

20/11/2016

Chương 22 - Phu Phu Tương Tùy (Hạ)

20/11/2016

Chương 23 - Cái Gọi Là Tiện Nhân (Trung)

20/11/2016

Chương 24 - Cái Gọi Là Tiện Nhân (Hạ)

20/11/2016

Chương 25 - Vô Tình Làm Nũng

20/11/2016

Chương 26 - Tiện Nhân Chỉ Dùng Để Ngược (Thượng)

20/11/2016

Chương 27 - Tiện Nhân Là Để Dành Ngược (Hạ)

20/11/2016

Chương 28 - Tin Dữ Và Vận May

20/11/2016

Chương 29 - Giấc Mộng Đau Đớn

20/11/2016

Chương 30 - Tất Cả Chỉ Là Một Trò Chơi

20/11/2016

Chương 31 - Vị Hôn Thê Từ Trên Trời Rơi Xuống

20/11/2016

Chương 32 - Chúng Ta Cùng Sinh Bảo Bảo Đi (Thượng)

20/11/2016

Chương 33 - Chúng Ta Đi Sinh Bảo Bảo Đi (Hạ) [Chương Vip]

20/11/2016

Chương 34 - Xoát Biểu Ca (Là Đi Yến Tử Ổ Đánh Mộ Dung Phục Đó ]

20/11/2016

Chương 35 - Xoát Biểu Ca (Hạ)

20/11/2016

Chương 36 - Chinh Phạt Trác Lộc (Thượng)

20/11/2016

Chương 37 - Chinh Phạt Trác Lộc (Hạ)

20/11/2016

Chương 38 - Tìm Được Việc Làm

20/11/2016

Chương 39 - Sơ Ngộ (Thượng)

20/11/2016

Chương 40 - Sơ Ngộ (Hạ)

20/11/2016
Top