Vô Lại Quần Phương Phổ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vô Lại Quần Phương Phổ

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 11-09,2013

Ngày cập nhật: 11-09,2013 (194 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 2,770

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Vô Lại Quần Phương Phổ của tác giả Vô Danh trên trang đọc truyện online. Bách hoa thành phồn hoa dị thường, vốn là đô thành của Bách Hoa đế quốc, một trong tứ đại danh thành của Vân Mộng đại lục.Bách Hoa Thành đô thị luôn tấp nập biển người,nhưng hiện tại, đại hội ngắm hoa ba năm tổ chức một lần sắp khai mạc, phồn hoa còn hơn cả ngày thường.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Cật Bá Vương Xan Đích Mĩ Nữ

15/04/2013

Q.1 - Chương 9 - Hoa Si Thiểm Lượng Đăng Tràng

15/04/2013

Q.1 - Chương 12 - Dục Hỏa Phần Thân

15/04/2013

Q.1 - Chương 15 - Khả Liên Đích Lam Tiểu Phong

15/04/2013

Q.1 - Chương 18 - Hỉ Hoan Đảo Loạn Đích Nha Đầu

04/09/2013

Q.1 - Chương 21 - Vô Song Thánh Nữ

04/09/2013

Q.1 - Chương 22 - Vân Mộng Thập Tiên Tử

04/09/2013

Q.1 - Chương 23 - Sát Nhân Phóng Hỏa

04/09/2013

Q.1 - Chương 24 - Dị Thuật Đại Tái

04/09/2013

Q.1 - Chương 26 - Dạ Sấm Hoàng Cung

04/09/2013

Q.2 - Chương 2 - Băng Cơ Nhu Tình

10/09/2013

Q.2 - Chương 3 - Vân Vũ Chi Hoan

10/09/2013

Q.2 - Chương 7 - Thất Thất

10/09/2013

Q.2 - Chương 8 - Tái Nhập Hoàng Cung

10/09/2013

Q.2 - Chương 9 - Sa Quần Mỹ Nhân

10/09/2013

Q.2 - Chương 13 - Đế Đô Song Mĩ

10/09/2013

Q.2 - Chương 16 - Mĩ Nhân Độc Kế

10/09/2013

Q.2 - Chương 19 - Tu Tiên Tốc Thành Pháp

10/09/2013

Q.2 - Chương 23 - Đàm Hôn Luận Giá

10/09/2013

Q.2 - Chương 25 - Cổ Quái Sư Tỷ

10/09/2013

Q.2 - Chương 26 - Tân Phòng

10/09/2013

Q.3 - Chương 1 - Sanh Khí Đích Công Chủ

10/09/2013

Q.3 - Chương 7 - Ngọc Nhuyễn Ôn Hương

10/09/2013

Q.3 - Chương 9 - Nghịch Thiên Thập Tam Châm

10/09/2013

Q.3 - Chương 10 - Nữa Đêm Kích Tình

10/09/2013

Q.3 - Chương 14 - Điều Hí Sư Phụ Mỹ Nữ

10/09/2013

Q.3 - Chương 15 - Ma Tông Thiếu Chủ

10/09/2013

Q.3 - Chương 22 - Tạ Trường Phong Đích Bị Thảm Cảnh Ngộ

10/09/2013

Q.3 - Chương 26 - Ma Nữ Tâm Tư

10/09/2013

Q.3 - Chương 28 - Mĩ Nữ Song Thành

10/09/2013

Q.3 - Chương 29 - Nhất Long Song Phương

10/09/2013

Q.4 - Chương 3 - Đồng Sàng Cộng Chẩm

10/09/2013

Q.4 - Chương 4 - Vọng Nguyệt Tiên Tử

10/09/2013

Q.4 - Chương 5 - Bất Giảng Lí Đích Mĩ Nữ

10/09/2013

Q.4 - Chương 9 - Vô Hạn Xuân Quang Tại Hiểm Phong

10/09/2013

Q.4 - Chương 11 - Xích Lõa Giai Nhân

10/09/2013

Q.4 - Chương 12 - Dục Trì Xuân Quang

10/09/2013

Q.4 - Chương 13 - Thạch Ốc Mê Tình

10/09/2013

Q.4 - Chương 19 - Tiêu Hồn Liệu Pháp

10/09/2013

Q.4 - Chương 20 - Thủy Trung Hi Nháo

10/09/2013
Top