Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi | Không Ngừng Tranh Đoạt Nam Chính Là Được
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi | Không Ngừng Tranh Đoạt Nam Chính Là Được

Thể Loại Truyện : Tiểu thuyết

Ngày tạo: 06-07,2017

Ngày cập nhật: 07-07,2017 (92 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 870

Tóm tắt:

Truyện Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi | Không Ngừng Tranh Đoạt Nam Chính Là Được của tác giả Ngã Thị Tổng Tài là một truyện hay đam mỹ, khoái xuyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, nhanh xuyên, hệ thống, phúc hắc công, bẻ cong thẳng nam.

Thời điểm Thời Viễn mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ màng. Chờ khi cậu phản ứng lại, cậu nghĩ tới một chuyện. Cậu đã chết rồi. Vậy bây giờ… Là ở tại thiên đường ? Có thể là nói cẩn thận thiên sứ đâu? Trước mắt ngoại trừ một mảnh trắng xóa thì không có thứ gì. Yên lặng mà ở trong lòng phùn tào vài câu sau, cậu ngồi thẳng thân thể. Nhưng là ai tới nói cho cậu biết trước mắt tại sao có thêm một con 2b? Tự mang cao su và vân vân thì khỏi nói, nhưng là tại sao lại phiêu trên không trung ? Hơn nữa còn suýt chút nữa chọc vào trong mắt của cậu! Cùng đón đọc tiểu thuyết hay vô cùng hấp dẫn từ vị tác giả này.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Hệ Thống Quân Bắc Bắc

06/07/2017

Chương 2 - Học Bá Ôm Chặt Ta (Một)

06/07/2017

Chương 3 - Học Bá Ôm Chặt Ta (Nhị)

06/07/2017

Chương 4 - Học Bá Ôm Chặt Ta (Tam)

06/07/2017

Chương 5 - Học Bá Ôm Chặt Ta (Tứ)

06/07/2017

Chương 6 - Học Bá Ôm Chặt Ta (Năm)

06/07/2017

Chương 7 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Một)

06/07/2017

Chương 8 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Nhị)

06/07/2017

Chương 9 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Tam)

06/07/2017

Chương 10 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Tứ)

06/07/2017

Chương 11 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Năm)

06/07/2017

Chương 12 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Sáu)

06/07/2017

Chương 13 - Lão Bản Ngươi Lại Đây (Bảy)

06/07/2017

Chương 14 - Vương Gia (Một)

06/07/2017

Chương 15 - Vương Gia (Nhị)

06/07/2017

Chương 16 - Vương Gia (Tam)

06/07/2017

Chương 17 - Vương Gia (Tứ)

06/07/2017

Chương 18 - Vương Gia (Năm)

06/07/2017

Chương 19 - Vương Gia (Sáu)

06/07/2017

Chương 20 - Vương Gia (Bảy)

06/07/2017

Chương 21 - Chương 21

06/07/2017

Chương 22 - Chương 22

06/07/2017

Chương 23 - Chương 23

06/07/2017

Chương 24 - Chương 24

06/07/2017

Chương 25 - Chương 25

06/07/2017

Chương 26 - Chương 26

06/07/2017

Chương 27 - Chương 27

06/07/2017

Chương 28 - Chương 28

06/07/2017

Chương 29 - Chương 29

06/07/2017

Chương 30 - Chương 30

06/07/2017

Chương 31 - Chương 31

06/07/2017

Chương 32 - Chương 32

06/07/2017

Chương 33 - Chương 33

06/07/2017

Chương 34 - Chương 34

06/07/2017

Chương 35 - Chương 35

06/07/2017

Chương 36 - Chương 36

06/07/2017

Chương 37 - Chương 37

06/07/2017

Chương 38 - Chương 38

06/07/2017

Chương 39 - Chương 39

06/07/2017

Chương 40 - Chương 40

06/07/2017
Top