Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 13-05,2016

Ngày cập nhật: 14-03,2018 (129 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 3,436

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Trong truyện của mình có 2 dạng pháp sư: Thuần Sư và Diệt Sư. Mỗi pháp sư có 3 mức, mỗi mức có 10 cấp, đc chia ra như sau:

Thuần Sư: Hạ Khí pháp sư, Trung Thuần pháp sư, Thần Đế pháp sư

Diệt Sư: Hạ liệt pháp sư, Trung Vương pháp sư, Thượng Tôn pháp sư

Nếu đạt đc cấp 9 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất tử

Nếu đạt đến cấp 10 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất lão

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Trương Tuyết

04/01/2014

Chương 2 - Đoạn Gia

04/01/2014

Chương 3 - Sinh Thần

04/01/2014

Chương 4 - Nhẫn Ngọc

04/01/2014

Chương 5 - Ám Sát

04/01/2014

Chương 6 - Quyết Đấu

04/01/2014

Chương 7 - Tiểu Quái

04/01/2014

Chương 8 - Nương Tử

04/01/2014

Chương 9 - Dạo Phố

04/01/2014

Chương 10 - Tình Thâm Nghĩa Trọng

04/01/2014

Chương 11 - Săn Yêu

04/01/2014

Chương 12 - Lão Nhân

04/01/2014

Chương 13 - Khuynh Vũ

04/01/2014

Chương 14 - Tra Tấn

04/01/2014

Chương 15 - Mẫu Thân

04/01/2014

Chương 16 - Báu Vật

04/01/2014

Chương 17 - Hài Nhi

04/01/2014

Chương 18 - Kỳ Đan

04/01/2014

Chương 19 - Khởi Hành

04/01/2014

Chương 20 - Đụng Độ Hắc Long

04/01/2014

Chương 21 - Chiến Thắng

04/01/2014

Chương 22 - Thạch Phòng

04/01/2014

Chương 23 - Gặp Gỡ

04/01/2014

Chương 24 - Bảo Vật

04/01/2014

Chương 25 - Hôn Lễ

04/01/2014

Chương 26 - Trưởng Thành

04/01/2014

Chương 27 - Bắt Đầu

04/01/2014

Chương 28 - Giao Tình

04/01/2014

Chương 29 - Rắc Rối

04/01/2014

Chương 30 - Gặp Lại Cố Nhân

04/01/2014

Chương 31 - Tấm Lòng

04/01/2014

Chương 32 - Giao Ước

04/01/2014

Chương 33 - Cảm Tình

04/01/2014

Chương 34 - Tu Luyện

04/01/2014

Chương 35 - Sát Hạch (1)

04/01/2014

Chương 36 - Sát Hạch (2)

04/01/2014

Chương 37 - Hạ Thủ (1)

04/01/2014

Chương 38 - Hạ Thủ (2)

04/01/2014

Chương 39 - Hạ Thủ (3)

04/01/2014

Chương 40 - Nghịch Thiên Tình Ái

04/01/2014
Top