Truyền Kiếm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyền Kiếm

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 23-05,2014

Ngày cập nhật: 23-05,2014 (374 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 5,649

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Truyền Kiếm của tác giả Văn Mặc trên trang đọc truyện online.
Cảnh giới tu luyện của Linh Kiếm Sư phân ra bảy tầng lớn, gồm: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh.Trong đó Dưỡng Kiếm có chín tầng, từ cảnh giới Kiếm Mạch thì mỗi cảnh giới phân ra bốn cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, và viên mãn. 
Mạc Vấn, một thiếu niên vừa sinh ra kinh mạch đã không trọn vẹn, sống không quá mười tám tuổi. Liệu chàng thiếu niên này sẽ phải làm gì để chống chọi với số phận?
Kiếm, một thế giới chỉ có kiếm, nơi mà kiếm tu ngự trị!
Vì sao vạn kiếm lại rung động?
Hóa thân làm kiếm, dung nạp linh tính của ngàn vạn tàn kiếm làm một thể, đúc thành Thiên chi kiếm!Truyền Kiếm!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Tàn Mạch Bẩm Sinh

03/03/2013

Q.1 - Chương 2 - Phi Tiên

03/03/2013

Q.1 - Chương 3 - Kiếm Đang Khóc

03/03/2013

Q.1 - Chương 4 - Tiểu Hắc

03/03/2013

Q.1 - Chương 5 - Hưu Thư

03/03/2013

Q.1 - Chương 6 - Dùng Thân Đúc Kiếm

06/05/2013

Q.1 - Chương 7 - Không Thể Quay Lại!

06/05/2013

Q.1 - Chương 8 - Kiếm Khí

06/05/2013

Q.1 - Chương 9 - Lãnh Nguyệt Vô Thanh

06/05/2013

Q.1 - Chương 10 - Ám Sát

06/05/2013

Q.1 - Chương 11 - Yêu Lang (1) + (2)

06/05/2013

Q.1 - Chương 12 - Lang Thần (1) + (2)

06/05/2013

Q.1 - Chương 13 - Sát...!

06/05/2013

Q.1 - Chương 14 - Cường Nhân (1) + (2)

06/05/2013

Q.1 - Chương 15 - Đoạt Kiếm! (1) + (2)

06/05/2013

Q.1 - Chương 16 - Cao Nhân Phương Nào?

06/05/2013

Q.1 - Chương 17 - Biến Cố

06/05/2013

Q.1 - Chương 18 - Nghịch Luân

06/05/2013

Q.1 - Chương 19 - Giao Dịch

06/05/2013

Q.1 - Chương 20 - Phi Thạch Thành

06/05/2013

Q.1 - Chương 21 - Đại Chu Thiên Kiếm Quyết

06/05/2013

Q.1 - Chương 22 - Quỷ Án

06/05/2013

Q.1 - Chương 23 - Hàn Thiết Tinh Khoáng

06/05/2013

Q.1 - Chương 24 - Ngươi Không Phải Là Kiếm Khách !

06/05/2013

Q.1 - Chương 25 - Kiếm Thế Cường Hóa

06/05/2013

Q.1 - Chương 26 - Giáo Trường Điểm Binh

06/05/2013

Q.1 - Chương 27 - Thanh Thành Thiếu Chủ

06/05/2013

Q.1 - Chương 28 - Bức Hôn

06/05/2013

Q.1 - Chương 29 - Dọa Lui!

06/05/2013

Q.1 - Chương 30 - Săn Yêu

06/05/2013

Q.1 - Chương 31 - Ngọc Giản

06/05/2013

Q.1 - Chương 32 - Mỏ Quặng

06/05/2013

Q.1 - Chương 33 - Động Tình

06/05/2013

Q.1 - Chương 34 - Giận Dữ

06/05/2013

Q.1 - Chương 35 - Giận Dữ (Hạ)

06/05/2013

Q.1 - Chương 36 - Hài Cốt, Tàn Kiếm

06/05/2013

Q.1 - Chương 37 - Kiếm Tên Băng Vân

06/05/2013

Q.1 - Chương 38 - Đại Vân Vũ Kiếm Quyết

06/05/2013

Q.1 - Chương 39 - Cướp Hôn

06/05/2013

Q.1 - Chương 40 - Dò Xét Thanh Thành

06/05/2013
Top