Trừng Mắt Tất Báo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trừng Mắt Tất Báo

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 08-03,2017

Ngày cập nhật: 09-03,2017 (42 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 5

Số lần đọc: 331

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Trừng Mắt Tất Báo, một câu chuyện ngôn tình hay nhất của Cá thích leo cây. Vào một ngày… Nội dung thoải mái nhấp nhô quanh co khúc khuỷu. Tiểu thuyết vô cùng động kinh thần tiên ma quái. Nữ chủ là một nhiệt huyết cương thi không hề tự giác ngụy LOLI, thời đại… chưa biết.

Mở đầu là quỷ dị phong, lấy chương thứ sáu làm ranh giới, sau đó là ấm áp trên đầu lưỡi cùng tràng cười (không đỡ được.)

Tối hậu tối hậu, ta nói đúng là… Các bạn không nhìn lầm, quả thật là xuyên việt văn… OVER

Hàn Sơn hỏi Thập Đặng Vân: thế gian phỉ báng ta, khi dễ ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, lừa ta, ra sao xử phạt hồ?

Thập Đặng Vân: chỉ là nhẫn hắn, nhượng hắn, do hắn, tránh hắn, chịu hắn, kính hắn, không muốn lý hắn, tái đãi vài năm, ngươi thả xem hắn…

Thân ra ngoài, vì bảo vệ đệ đệ liền phơi thây ngoài đường…

Tốt, nàng nhẫn.

Chết được vài ngày, trong quan tài lại ly kì sống lại…

Tốt, nàng lại nhẫn.

Chết đi sống lại gây sức ép đủ rồi, mới phát hiện truyện kỳ thật chính mình đã thực sự chết…

… Rất tốt, nàng tiếp tục nhẫn…

Chết đi sống lại sau lại tiếp tục chết, không may yêu ma quỷ quái lại trực tiếp xem nàng như thịt Đường Tăng thơm ngào ngạt, muốn đem nàng ăn sạch vào bụng…

… Nàng nhẫn nàng nhẫn nàng nhẫn nhẫn nhẫn…

Nhẫn không được nữa!!!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Mở Đầu

08/03/2017

Q.1 - Chương 2 - Chương 1

08/03/2017

Q.1 - Chương 3 - Chương 2

08/03/2017

Q.1 - Chương 4 - Chương 3

08/03/2017

Q.1 - Chương 5 - Chương 4

08/03/2017

Q.1 - Chương 6 - Chương 5

08/03/2017

Q.1 - Chương 7 - Chương 6

08/03/2017

Q.1 - Chương 8 - Chương 7

08/03/2017

Q.1 - Chương 9 - Chương 8

08/03/2017

Q.1 - Chương 10 - Chương 9

08/03/2017

Q.1 - Chương 11 - Chương 10

08/03/2017

Q.1 - Chương 12 - Chương 11

08/03/2017

Q.1 - Chương 13 - Chương 12

08/03/2017

Q.1 - Chương 14 - Chương 13

08/03/2017

Q.1 - Chương 15 - Chương 14

08/03/2017

Q.1 - Chương 16 - Chương 15

08/03/2017

Q.1 - Chương 17 - Chương 16

08/03/2017

Q.1 - Chương 18 - Chương 17

08/03/2017

Q.1 - Chương 19 - Chương 18

08/03/2017

Q.1 - Chương 20 - Chương 19

08/03/2017

Q.1 - Chương 21 - Chương 20

08/03/2017

Q.1 - Chương 22 - Chương 21

08/03/2017

Q.2 - Chương 23 - Chương 1

08/03/2017

Q.2 - Chương 24 - Chương 2

08/03/2017

Q.2 - Chương 25 - Chương 3

08/03/2017

Q.2 - Chương 26 - Chương 4

08/03/2017

Q.2 - Chương 27 - Chương 5

08/03/2017

Q.2 - Chương 28 - Chương 6

08/03/2017

Q.2 - Chương 29 - Chương 7

08/03/2017

Q.2 - Chương 30 - Chương 8

08/03/2017

Q.2 - Chương 31 - Chương 9

08/03/2017

Q.2 - Chương 32 - Chương 10

08/03/2017

Q.2 - Chương 33 - Chương 11

08/03/2017

Q.2 - Chương 34 - Chương 12

08/03/2017

Q.2 - Chương 35 - Chương 13

08/03/2017

Q.2 - Chương 36 - Chương 14

08/03/2017

Q.2 - Chương 37 - Chương 15

08/03/2017

Q.2 - Chương 38 - Chương 16

08/03/2017

Q.2 - Chương 39 - Chương 17

08/03/2017

Q.2 - Chương 40 - Chương 18

08/03/2017
Top