Trảm Tiên (Convert)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trảm Tiên (Convert)

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 07-09,2013

Ngày cập nhật: 07-09,2013 (373 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 7,941

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Trảm Tiên của tác giả Nhâm Oán trên trang đọc truyện online. Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời.Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!Yêu giới trảm yêu!Ma giới trảm ma!Tiên giới trảm tiên!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Nhân Sinh Như Một Giấc Mộng.

23/04/2013

Chương 2 - Thân Là Đao Phủ(Thượng)

23/04/2013

Chương 3 - Người Nào Mà Ta Không Dám Chém.

23/04/2013

Chương 4 - Ta Mới Là Đao Phủ Thủ.

23/04/2013

Chương 5 - Chém Ngươi, Ta Có Ích Lợi Gì?

23/04/2013

Chương 6 - Trảo Tẫn Mao Thần Phương Kiến Yêu .

23/04/2013

Chương 7 - Chém, Chém, Chém!.

23/04/2013

Chương 8 - Công Đức Không Cách Nào Đo Được.

23/04/2013

Chương 9 - Tam Thanh Quyết.

23/04/2013

Chương 10 - Cướp Pháp Trường.

23/04/2013

Chương 11 - Âm Dương Ngũ Hành Chân Quyết.

23/04/2013

Chương 12 - Giết Người Diệt Khẩu Thì Giết Người Diệt Khẩu.

23/04/2013

Chương 13 - Thủy Quả Hoàn Thị Yếu Khứ Bì Cật.

23/04/2013

Chương 14 - Đao Phủ Cũng Dám Tu Tiên.

23/04/2013

Chương 15 - Chính Là Muốn Tôi Luyện Ngươi.

23/04/2013

Chương 16 - Nói Phải Giữ Lời.

23/04/2013

Chương 17 - Còn Ai Dám Chỉ Điểm Ngươi.

23/04/2013

Chương 18 - Muốn Giảng Quy Củ Phải Không

23/04/2013

Chương 19 - Nhất Lực Hàng Thập Hội.

23/04/2013

Chương 20 - Ta Có Thể Chỉ Điểm Ngươi.

23/04/2013

Chương 21 - Thỉnh Giáo Không Được Liền Khảo Giáo.

23/04/2013

Chương 22 - Âm Dương Ngũ Hành Đầy Đủ Hết.

23/04/2013

Chương 23 - Tổng Quản Cũng Muốn Tu Hành.

23/04/2013

Chương 24 - Ngoại Sơn Môn Đệ Tử.

23/04/2013

Chương 25 - Nói Chuyện Cũng Không Chuyên Nghiệp.

23/04/2013

Chương 26 - Kém Năm Cấp Cũng Có Thể Thắng.

23/04/2013

Chương 27 - Có Thể Bắt Đầu Rồi.

23/04/2013

Chương 28 - Đan Dược Vô Dụng.

23/04/2013

Chương 29 - Đan Dược Không Dùng Được Trọng Yếu (Thượng)

23/04/2013

Chương 30 - Kim Đan Tông Sư Chấn Động (Thượng)

23/04/2013

Chương 31 - Thiếu Ngươi Một Cái Nhân Tình (Thượng)

23/04/2013

Chương 32 - Lò Luyện Đan Chí Bảo (Thượng)

23/04/2013

Chương 33 - Học Thuộc Cả Tàng Kinh Các (Thượng)

23/04/2013

Chương 34 - Di Vật Của Tiền Bối (Thượng)

23/04/2013

Chương 35 - Thăng Cấp, Thu Hộp Kiếm (Thượng)

23/04/2013

Chương 36 - Cho Ngươi Cơ Hội Nói Chuyện (Thượng)

23/04/2013

Chương 37 - Phản Sát (Thượng)

23/04/2013

Chương 38 - Danh Tiếng Bên Ngoài (Thượng)

23/04/2013

Chương 39 - Luận Bàn Ta Không Giỏi (Thượng)

23/04/2013

Chương 40 - Sinh Tử Khiêu Chiến (Thượng + Hạ)

23/04/2013