Truyện được đọc nhiều
Linh Vũ Thiên Hạ
 96,929 |   10.00 
Bắc Tống Phong Lưu
 60,662 |   9.88 
Mịch Tiên Lộ
 38,525 |   9.81 
Sất Trá Phong Vân
 37,679 |   9.00 
Cẩm Y Vệ
 36,737 |   9.13 
Thanh Quan
 35,016 |   9.75 
Thần Đạo Đan Tôn
 33,008 |   10.00 
Hoành Tảo Hoang Vũ
 32,548 |   9.19 
Tiên Quốc Đại Đế
 31,158 |   9.38 
Trường Sinh Bất Tử
 30,382 |   9.61 
Thiên Hạ Vô Song
 29,566 |   8.00 
Chúa Tể Chi Vương
 28,641 |   9.80 
Vũ Vương
 27,306 |   9.33 
Phương Trượng
 26,683 |   9.23 
Yêu Giả Vi Vương
 26,376 |   8.17 
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
 25,482 |   9.41 
Tiên Lộ Phong Lưu
 24,791 |   8.46 
Quan Môn
 24,681 |   9.75 
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
 24,468 |   8.35 
Đế Tôn
 24,260 |   9.06 
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
 24,028 |   9.75 
Hứa Tiên Chí
 23,453 |   9.15 
Đấu Thần
 23,247 |   9.39 
Đế Bá
 23,234 |   0.00 
Phần Thiên
 22,592 |   10.00 
Tiên Tuyệt
 21,571 |   9.05 
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
 21,259 |   7.49 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 20,739 |   7.23 
Thiện Xạ Nhà Thanh
 20,331 |   6.83 
Bí Thư Trùng Sinh
 20,130 |   7.08 
Thánh Vương
 20,126 |   9.01 
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi
 19,657 |   3.83 
Đường Chuyên
 19,493 |   9.38 
Gian Khách
 19,335 |   10.00 
Vạn Cổ Chí Tôn
 18,820 |   10.00 
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
 18,558 |   10.00 
Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau
 18,462 |   9.63 
Ngạo Thiên Cuồng Tôn
 18,010 |   9.94 
Đao Kiếm Thần Hoàng
 17,867 |   9.50 
Vạn Giới Vĩnh Tiên
 17,175 |   9.18 
Top