Truyện được đọc nhiều
Linh Vũ Thiên Hạ
 97,445 |   10.00 
Bắc Tống Phong Lưu
 61,180 |   9.88 
Mịch Tiên Lộ
 38,619 |   9.81 
Sất Trá Phong Vân
 37,916 |   9.00 
Cẩm Y Vệ
 36,891 |   9.13 
Thanh Quan
 35,210 |   9.75 
Thần Đạo Đan Tôn
 33,873 |   10.00 
Hoành Tảo Hoang Vũ
 32,684 |   9.19 
Tiên Quốc Đại Đế
 31,300 |   9.38 
Trường Sinh Bất Tử
 30,457 |   9.61 
Thiên Hạ Vô Song
 29,774 |   8.00 
Chúa Tể Chi Vương
 28,843 |   9.80 
Vũ Vương
 27,442 |   9.33 
Phương Trượng
 26,767 |   9.23 
Yêu Giả Vi Vương
 26,467 |   8.17 
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
 25,606 |   9.41 
Tiên Lộ Phong Lưu
 24,911 |   8.46 
Quan Môn
 24,762 |   9.75 
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
 24,586 |   8.35 
Đế Tôn
 24,405 |   9.06 
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
 24,187 |   9.75 
Đế Bá
 23,661 |   0.00 
Hứa Tiên Chí
 23,625 |   9.15 
Đấu Thần
 23,315 |   9.39 
Phần Thiên
 22,732 |   10.00 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 22,585 |   7.23 
Tiên Tuyệt
 21,655 |   9.05 
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
 21,347 |   7.49 
Thiện Xạ Nhà Thanh
 20,480 |   6.83 
Bí Thư Trùng Sinh
 20,282 |   7.08 
Thánh Vương
 20,257 |   9.01 
Vạn Cổ Chí Tôn
 20,125 |   10.00 
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi
 19,808 |   3.83 
Đường Chuyên
 19,698 |   9.38 
Gian Khách
 19,469 |   10.00 
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
 18,641 |   10.00 
Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau
 18,591 |   9.63 
Ngạo Thiên Cuồng Tôn
 18,099 |   9.94 
Đao Kiếm Thần Hoàng
 17,973 |   9.50 
Vạn Giới Vĩnh Tiên
 17,290 |   9.18