Truyện được đọc nhiều
Linh Vũ Thiên Hạ
 96,342 |   10.00 
Bắc Tống Phong Lưu
 60,027 |   9.88 
Mịch Tiên Lộ
 38,384 |   9.81 
Sất Trá Phong Vân
 37,318 |   9.00 
Cẩm Y Vệ
 36,592 |   9.13 
Thanh Quan
 34,706 |   9.75 
Hoành Tảo Hoang Vũ
 32,338 |   9.19 
Thần Đạo Đan Tôn
 31,721 |   10.00 
Tiên Quốc Đại Đế
 31,002 |   9.38 
Trường Sinh Bất Tử
 30,310 |   9.61 
Thiên Hạ Vô Song
 29,241 |   8.00 
Chúa Tể Chi Vương
 28,440 |   9.80 
Vũ Vương
 27,123 |   9.33 
Phương Trượng
 26,593 |   9.23 
Yêu Giả Vi Vương
 26,267 |   8.17 
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
 25,319 |   9.41 
Tiên Lộ Phong Lưu
 24,616 |   8.46 
Quan Môn
 24,615 |   9.75 
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
 24,325 |   8.35 
Đế Tôn
 24,026 |   9.06 
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
 23,858 |   9.75 
Hứa Tiên Chí
 23,253 |   9.15 
Đấu Thần
 23,177 |   9.39 
Đế Bá
 22,631 |   0.00 
Phần Thiên
 22,410 |   10.00 
Tiên Tuyệt
 21,516 |   9.05 
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
 21,201 |   7.49 
Thiện Xạ Nhà Thanh
 20,070 |   6.83 
Bí Thư Trùng Sinh
 19,989 |   7.08 
Thánh Vương
 19,935 |   9.01 
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi
 19,430 |   3.83 
Đường Chuyên
 19,264 |   9.38 
Gian Khách
 19,066 |   10.00 
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
 18,477 |   10.00 
Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau
 18,323 |   9.63 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 18,207 |   7.23 
Ngạo Thiên Cuồng Tôn
 17,969 |   9.94 
Đao Kiếm Thần Hoàng
 17,745 |   9.50 
Vạn Giới Vĩnh Tiên
 17,020 |   9.18 
Vạn Cổ Chí Tôn
 16,934 |   10.00 
Top