Tinh Thần Biến
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tinh Thần Biến

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 10-04,2013 (680 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,136

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Tinh Thần Biến của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online.Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Tần Vũ

12/12/2016

Q.1 - Chương 2 - Quyết Tâm

12/12/2016

Q.1 - Chương 3 - Dạ Đàm

12/12/2016

Q.1 - Chương 4 - Phụ Tử

12/12/2016

Q.1 - Chương 5 - Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng

12/12/2016

Q.1 - Chương 6 - Duy Nhất Đích Tuyển Trạch

12/12/2016

Q.1 - Chương 7 - Trạch Sư

12/12/2016

Q.1 - Chương 8 - Triệu Vân Hưng

12/12/2016

Q.1 - Chương 9 - Tinh Túy

12/12/2016

Q.1 - Chương 10 - Cực Hạn Huấn Luyện (1)

12/12/2016

Q.1 - Chương 11 - Cực Hạn Huấn Luyện (2)

12/12/2016

Q.1 - Chương 12 - Thự Quang (1)

12/12/2016

Q.1 - Chương 13 - Thự Quang (2)

12/12/2016

Q.1 - Chương 14 - Cực Tốc Thuế Biến (1)

12/12/2016

Q.1 - Chương 15 - Cực Tốc Thuế Biến (2)

12/12/2016

Q.1 - Chương 16 - Cực Tốc Thuế Biến (3)

12/12/2016

Q.1 - Chương 17 - Ngư Trường Kiếm

12/12/2016

Q.1 - Chương 18 - Nhất Nộ Sát Nhân (1)

12/12/2016

Q.1 - Chương 19 - Nhất Nộ Sát Nhân (2)

12/12/2016

Q.1 - Chương 20 - Sinh Tử (1)

12/12/2016

Q.1 - Chương 21 - Sinh Tử (2)

12/12/2016

Q.1 - Chương 22 - Sinh Tử (3)

12/12/2016

Q.2 - Chương 1 - Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 2 - Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 3 - Bí Mật (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 4 - Bí Mật (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 5 - Lưu Tinh Lệ (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 6 - Lưu Tinh Lệ (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 7 - Nhất Phi Trùng Thiên (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 8 - Nhất Phi Trùng Thiên (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 9 - Thạch Trung Thạch (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 10 - Thạch Trung Thạch (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 11 - Luyện Khí Tông Sư (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 12 - Luyện Khí Tông Sư (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 13 - Luyện Khí Tông Sư (3)

12/12/2016

Q.2 - Chương 14 - Tu Chân Giới (1)

12/12/2016

Q.2 - Chương 15 - Tu Chân Giới (2)

12/12/2016

Q.2 - Chương 16 - Tu Chân Giới (3)

12/12/2016

Q.2 - Chương 17 - Tam Pho Đồ

12/12/2016

Q.2 - Chương 18 - Mưu Toán (1)

12/12/2016