Tìm Kiếm Nam Chính
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tìm Kiếm Nam Chính

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngày tạo: 18-11,2016

Ngày cập nhật: 05-09,2017 (75 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 5

Số lần đọc: 1,473

Tóm tắt:

Luôn luôn có rất nhiều nam chính đẹp trai con nhà giàu mà không chịu hưởng thụ, bày đặt đi cùng nữ chính chơi bỏ trốn.... làm nhiều người cứ mãi tìm kiếm nam chính

Tổng giám đốc, công ty của ngươi cần ngươi.

Hoàng tử, quốc gia của ngươi cần ngươi.

Ma vương, ác ma của ngươi cần ngươi.

Nhìn xem, tất cả đều bị nữ chính ngôn tình xinh đẹp tẩy não, sau đó vứt lại cục diện rối rắm, cùng nhau chạy trốn! Hạ Lưu nhịn không được đau đầu ————

Nam chính, ngươi phải trở về đi thôi.

Truyện xuyên không này còn có tên:

”Làm thế nào để đem nam chính bỏ trốn quay trở về.”

100 loại nam nhân, 100 cách thu phục khác nhau.

Mỗi ngày đều phải tẩy não cho nam chính.

Truyện về nữ phụ như nàng thực rất vất vả nha...!!!

Hôm nay lại phải tìm nam chính! …

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (1)

18/11/2016

Chương 2 - Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (2)

18/11/2016

Chương 3 - Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (3)

18/11/2016

Chương 4 - Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (4)

18/11/2016

Chương 5 - Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (5)

18/11/2016

Chương 6 - Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (6)

18/11/2016

Chương 7 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (1)

18/11/2016

Chương 8 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (2)

18/11/2016

Chương 9 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (3)

18/11/2016

Chương 10 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (4)

18/11/2016

Chương 11 - 10: Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (5)

18/11/2016

Chương 12 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (6)

18/11/2016

Chương 13 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (7)

18/11/2016

Chương 14 - Ngoại Truyện Tổng Giám Đốc Yêu Tôi.

18/11/2016

Chương 15 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (8)

18/11/2016

Chương 16 - Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (9)

18/11/2016

Chương 17 - Ngoại Truyện Nhiếp Chính Vương: Một Cái Bánh Bao Dẫn Tới Huyết Án

18/11/2016

Chương 18 - 16.1: Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (1)

18/11/2016

Chương 19 - 16.2: Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước! (2)

18/11/2016

Chương 20 - 17: Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước! (2)

18/11/2016

Chương 21 - 17.2: Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (2)

18/11/2016

Chương 22 - Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước! (3)

17/01/2017

Chương 23 - Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (4)

21/03/2017

Chương 24 - Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (5)

22/03/2017

Chương 25 - Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (6)

25/03/2017

Chương 26 - Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (7)

25/03/2017

Chương 27 - Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (8)

25/03/2017

Chương 28 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng

25/03/2017

Chương 29 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (1)

25/03/2017

Chương 30 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (2)

25/03/2017

Chương 31 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (3)

25/03/2017

Chương 32 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (4)

25/03/2017

Chương 33 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (5)

25/03/2017

Chương 34 - Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (6)

28/03/2017

Chương 35 - Y Tiên Sư Huynh Không Được Chạy

30/03/2017

Chương 36 - Y Tiên Sư Huynh Xin Dừng Bước (2)

03/04/2017

Chương 37 - Y Tiên Sư Huynh Không Được Chạy (3)

05/04/2017

Chương 38 - Y Tiên Sư Huynh Không Được Chạy (4)

07/04/2017

Chương 39 - Y Tiên Sư Huynh Không Được Chạy (5)

09/04/2017

Chương 40 - Y Tiên Sư Huynh Không Được Chạy (6)

13/04/2017
Top