Tiên Hồng Lộ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tiên Hồng Lộ

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 28-08,2013

Ngày cập nhật: 28-08,2013 (1058 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 9

Số lần đọc: 10,456

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Tiên Hồng Lộ của tác giả Khoái Xan Điếm trên trang đọc truyện online. Đông Thắng Đại Lục.Đây là một khối đại lục bao la bát ngát. Dọc ngang vạn vạn dặm có thừa, có vô số quốc gia lớn nhỏ.Nơi này, danh san khắp chốn, động thiên phúc địa nhiều vô số kể. Trong đó tồn tại không ít cấm địa thượng cổ và di cảnh (di tích thắng cảnh)Trong những năm tháng xa xưa vô tận, lời đồn về Thần Tiên trường sinh bất lão truyền từ đời này qua đời khác. Nhân loại đối với điều này, rất tin không chút nghi ngờ!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Sao Băng Kỳ Dị.

09/04/2013

Q.1 - Chương 2 - Chiếc Nhẫn Quỷ Dị.

09/04/2013

Q.1 - Chương 3 - Tung Tích Phụ Thân.

09/04/2013

Q.1 - Chương 4 - Một Đêm Tán Công.

09/04/2013

Q.1 - Chương 5 - Tiên Hồng Không Gian.

09/04/2013

Q.1 - Chương 6 - Vấn Thiên Đại Hội.

09/04/2013

Q.1 - Chương 7 - Kinh Đô Dương Gia.

09/04/2013

Q.1 - Chương 8 - Ước Định Ba Năm

09/04/2013

Q.1 - Chương 9 - Bạch Ngọc Nhân Sâm.

09/04/2013

Q.1 - Chương 10 - Đóng Cửa Đánh Chó.

09/04/2013

Q.1 - Chương 11 - Pháp Thuật Hàn Băng.

09/04/2013

Q.1 - Chương 12 - Diệu Dụng Của Kho Hàng.

09/04/2013

Q.1 - Chương 13 - Trường Sinh Bất Tử.

09/04/2013

Q.1 - Chương 14 - Đêm Động Phòng Tới Muộn.

09/04/2013

Q.1 - Chương 15 - Thể Chất Biến Dị.

09/04/2013

Q.1 - Chương 16 - Vụ Liễu Trấn.

09/04/2013

Q.1 - Chương 17 - Cảm Giác Quỷ Dị.

09/04/2013

Q.1 - Chương 18 - Thăm Dò Huyền Cơ.

09/04/2013

Q.1 - Chương 19 - Trước Nay Chưa Từng Có

09/04/2013

Q.1 - Chương 20 - Ta Là Dược Sư.

09/04/2013

Q.1 - Chương 21 - Bác Ái Thiên Hạ.

09/04/2013

Q.1 - Chương 22 - Không Phân Thiện Ác.

09/04/2013

Q.1 - Chương 23 - Tiên Sư Tới Chơi.

09/04/2013

Q.1 - Chương 24 - Lên Kế Hoạch Kỹ Càng.

09/04/2013

Q.1 - Chương 25 - Ích Cốc Huyết Án.

09/04/2013

Q.1 - Chương 26 - Dược Sư Tiên Tử.

09/04/2013

Q.1 - Chương 27 - Sư Muội Thần Bí.

09/04/2013

Q.1 - Chương 28 - Biết Khó Mà Lui.

09/04/2013

Q.1 - Chương 29 - Đấu Pháp Nơi Hoang Dã.

09/04/2013

Q.1 - Chương 30 - Đấu Pháp Nơi Hoang Dã.

09/04/2013

Q.1 - Chương 31 - Biến Hóa Quỷ Dị.

09/04/2013

Q.1 - Chương 32 - Ngư Long Hỗn Tạp.

09/04/2013

Q.1 - Chương 33 - :sắc Giới Hòa Thượng!

09/04/2013

Q.1 - Chương 34 - Phối Hợp Trị Thương!

09/04/2013

Q.1 - Chương 35 - Chỗ Tốt Của Dược Sư!

09/04/2013

Q.1 - Chương 36 - U Hương Mật Ngữ!

09/04/2013

Q.1 - Chương 37 - Phá Nước Xông Ra!

09/04/2013

Q.1 - Chương 38 - Sự Phiền Não Của Dương Phàm.

09/04/2013

Q.1 - Chương 39 - Hà Đạo Hung Hiểm.

09/04/2013

Q.1 - Chương 40 - Lam Thủy Cự Nhân!

09/04/2013
Top