[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngày tạo: 15-03,2017

Ngày cập nhật: 15-03,2017 (134 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 5

Số lần đọc: 510

Tóm tắt:

Một câu chuyện hay được viết bởi Khôi Hài, truyện [Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế thuộc thể loại đồng nhân, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, cổ đại, hài, thanh thủy văn, HE

Xuyên tới Tống triều, nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo rớt mồng tơi.

Nhà chỉ có mẹ già, hai mắt bị mù, dở ngây dở dại.

Danh tự không biết, thân phận không biết, cha ruột không biết, cái gì cũng không biết.

Thiếu niên Triệu Trăn 45° nhìn qua cửa sổ, lòng tràn đầy tang thương…

Bỗng nhiên có một ngày, một mỹ thanh niên ngôn tình toàn thân y phục đỏ thắm từ trên trời giáng xuống:

“Tại hạ Triểu Chiêu!”

Bỗng nhiên có một ngày, truyện lão trung niên mặt đen trăng khuyết giữa trán mừng rớt nước mắt:

“Lão thần Bao Chửng!”

Thiếu niên Triệu Trăn đột nhiên ngộ đạo: “Chẳng lẽ ta chính là vị thái tử trong Li miêu tráo Thái tử kia sao?!”

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Chương 1

15/03/2017

Q.1 - Chương 2 - Chương 2

15/03/2017

Q.1 - Chương 3 - Chương 3

15/03/2017

Q.1 - Chương 4 - Chương 4

15/03/2017

Q.1 - Chương 5 - Chương 5

15/03/2017

Q.1 - Chương 6 - Chương 6

15/03/2017

Q.1 - Chương 7 - Chương 7

15/03/2017

Q.1 - Chương 8 - Chương 8

15/03/2017

Q.1 - Chương 9 - Chương 9

15/03/2017

Q.1 - Chương 10 - Chương 10

15/03/2017

Q.1 - Chương 11 - Chương 11

15/03/2017

Q.1 - Chương 12 - Chương 12

15/03/2017

Q.1 - Chương 13 - Chương 13

15/03/2017

Q.1 - Chương 14 - Chương 14

15/03/2017

Q.1 - Chương 15 - Chương 15

15/03/2017

Q.1 - Chương 16 - Chương 16

15/03/2017

Q.2 - Chương 17 - Chương 17

15/03/2017

Q.2 - Chương 18 - Chương 18

15/03/2017

Q.2 - Chương 19 - Chương 19

15/03/2017

Q.2 - Chương 20 - Chương 20

15/03/2017

Q.2 - Chương 21 - Chương 21

15/03/2017

Q.2 - Chương 22 - Chương 22

15/03/2017

Q.2 - Chương 23 - Chương 23

15/03/2017

Q.2 - Chương 24 - Chương 24

15/03/2017

Q.2 - Chương 25 - Chương 25

15/03/2017

Q.2 - Chương 26 - Chương 26

15/03/2017

Q.2 - Chương 27 - Chương 27

15/03/2017

Q.2 - Chương 28 - Chương 28

15/03/2017

Q.3 - Chương 29 - Chương 29

15/03/2017

Q.3 - Chương 30 - Chương 30

15/03/2017

Q.3 - Chương 31 - Chương 31

15/03/2017

Q.3 - Chương 32 - Chương 32

15/03/2017

Q.3 - Chương 33 - Chương 33

15/03/2017

Q.3 - Chương 34 - Chương 34

15/03/2017

Q.3 - Chương 35 - Chương 35

15/03/2017

Q.3 - Chương 36 - Chương 36

15/03/2017

Q.3 - Chương 37 - Chương 37

15/03/2017

Q.3 - Chương 38 - Chương 38

15/03/2017

Q.3 - Chương 39 - Chương 39

15/03/2017

Q.3 - Chương 40 - Chương 40

15/03/2017
Top