Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 22-05,2013 (30 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 6

Số lần đọc: 484

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Thất kiếm hạ Thiên Sơn của tác giả Lương Vũ Sinh trên website đọc truyện online. Tiếu giang hồ lãng tích thập niên du, không phụ thiếu niên đầu. Đối đồng đà hạng mạch, ngâm tình miểu miểu, tâm sự du du! Tửu Lãnh thi tàn mộng đoạn, Nam quốc chính thanh thu. Bả kiếm thê nhiên vọng, vô xứ chiêu quy châu.
Minh cựu thiên nhai lộ viễn, vấn thùy lưu sở bội, lộng ảnh trung châu? Số anh hùng nhi nữ, phủ ngưỡng cổ kim sầu. Nan tiêu thụ đăng hôn la trướng, đàm hoa nhất hiện hận nan hưu! Phiêu linh quán, kim qua thiết mã, bính táng hoang khâu!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Một Mình Tìm Thù Mười Sáu Năm Trải Cơn Sóng Gió - Quần Hùng Cùng Ra Tay Trên Núi Ngũ Đài Chấn Tam Quân

12/12/2016

Chương 2 - Biệt Tích Giang Hồ Nước Cạn Bình Khô Lời Chẳng Nói - Ẩn Thân Chùa Cổ Cõi Không Đã Diệt Sắc Khó Lưu

12/12/2016

Chương 3 - Khí Kiếm Ánh Ngọc Bất Giác Tựa Như Ánh Chiêm Bao - Tiếng Đàn Điệu Sáo Thở Than Khóc Chẳng Thôi

12/12/2016

Chương 4 - Tỉ Kiếm Áp Hung Nhân Đồng Môn Quyết Chiến - Tìm Lại Giấc Mộng Xưa Tình Nhân Gặp Gỡ

12/12/2016

Chương 5 - Đem Lòng Ghen Tuông Há Vì Người Mới Quên Kẻ Cũ - Trải Qua Ác Đấu Từ Hang Đá Lấy Được Chân Kinh

12/12/2016

Chương 6 - Mây Che Phủ Làng Vắng Dị Sĩ Đến - Nước Hồ Trong Veo U Cốc Kinh Kỵ

12/12/2016

Chương 7 - Trong Cơn Nguy Hiểm Người Xưa Vẫn Im Hơi Lặng Tiếng - Qua Cơn Khói Lửa Lại Chẳng Biết Mình Là Ai

12/12/2016

Chương 8 - Ân Oán Khó Phân Núi Hoang Xảy Ác Đấu - Gốc Rễ Chưa Đoạn Một Lời Nghe Mênh Mang

12/12/2016

Chương 9 - Gốc Gác Ly Kỳ Nhẫn Nại Giả Quái Mộng - Truy Tìm Bí Mật Vô Tình Biết Cao Nhân

12/12/2016

Chương 10 - Ở Chốn Thâm Sơn Áo Vàng Chứa Bí Mật - Tung Hoành Hai Kiếm U Cốc Gặp Quần Hào

12/12/2016

Chương 11 - Thiếu Nữ Lanh Trí Quế Trọng Minh Vô Tình Được Bảo Kiếm - Quần Hào Kính Phục Lăng Vị Phong Cá Cược Đoạt Vàng Ròng

12/12/2016

Chương 12 - U Cốc Kết Lương Duyên Việc Vui Kim Hoàn Cùng Thái Bút - Giang Hồ Hiện Giai Ảnh Cùng Xem Bảo Kiếm Với Thần Sa

12/12/2016

Chương 13 - Một Kiếm Hạ Tam Ma Vàng Vòng Châu Báu Giấu Tướng Phủ - Tiếng Ca Kinh Viễn Khách Đạp Sóng Lướt Gió Khen Từ Nhân

12/12/2016

Chương 14 - Chôn Hận Thâm Cung Hoa Đoán Bảo Kiếm Sao Vừa Rụng - Dương Oai Tam Hiệp Liễu Rũ Bên Bờ Sương Chưa Khô

12/12/2016

Chương 15 - Hiệp Cốt Kết Đồng Tâm Trăm Thước Lần Cao Tung Kiếm Ảnh - U Lan Gởi Tri Kỷ Hận Sự Một Đời Nói Cùng Ai

12/12/2016

Chương 16 - Biển Mây Xa Ngái Nhớ Miền Tái Ngoại Chẳng Thể Quên - Máu Rửa Tội Nghiệt Kinh Hoa Cô Nữ Báo Thâm Thù

12/12/2016

Chương 17 - Nhìn Trăng Nhớ Người Mạo Hoàn Liên Đau Lòng Nội Uyển - Binh Phù Vượt Ngục Lăng Vị Phong Đêm Đến Thiên Lao

12/12/2016

Chương 18 - Nợ Nghiệt Tình Duyên Công Chúa Tình Nặng Lắm U Sầu - Nước Mắt Bóng Kiếm Vương Phi Đau Lòng Hận Khôn Dứt

12/12/2016

Chương 19 - Sinh Tử Thảy Khó Quên Nửa Đời Bèo Dạt Theo Nước Biếc - Ân Thù Đã Giải Thoát Một Đêm Mưa Lạnh Danh Hoa Rữa

12/12/2016

Chương 20 - Cố Ý Hộ Tiên Hoa Trong Hang Động Có Chứa Dị Sĩ - Vô Tâm Phòng Lường Gạt Trong Chùa Lạt Ma Mất Kỳ Thư

12/12/2016

Chương 21 - Tình Nghiệt Khó Tan Lên Thiên Sơn Bái Kiến Ma Nữ - Duyên Trần Chưa Dứt Băng Qua Hàng Hải Gặp Người Xưa

12/12/2016

Chương 22 - Biên Tái Đào Vong Hoang Mạc Kỳ Duyên Gặp Nữ Hiệp - Thảo Nguyên Ác Chiến Võ Lâm Tuyệt Học Chấn Quần Hùng

12/12/2016

Chương 23 - Quỷ Kế Đa Đoan Rượu Độc Lời Ngon Cầu Bí Kíp - Gian Nan Mấy Độ Tình Chàng Ý Thiếp Được Lòng Thơm

12/12/2016

Chương 24 - Truy Bắt Hung Đồ Trong Thạch Động Diệt Quái Vật - Tỉ Thí Võ Nghệ Thiên Sơn Thần Kiếm Phục Kỳ Nhân

12/12/2016

Chương 25 - Sương Giăng Đồng Cỏ Qua Vàng Máu Đỏ Hận Nghìn Năm - Rửa Kiếm Sông Băng Một Mình Phóng Ngựa Một Đời Sầu

12/12/2016

Chương 26 - Uống Trà Nói Chuyện Mừng Có Bạn Tốt Mãi Nhận Nhau - Mượn Từ Gởi Gắm Giữ Mãi Tri Kỷ Ở Trên Đời

12/12/2016

Chương 27 - Quyết Chí Phục Thù Lan Châu Chuyên Tâm Rèn Kiếm - Sư Môn Lưu Hận Quỳnh Dao Có Ý Thử Chiêu

12/12/2016

Chương 28 - Tâm Nguyện Khó Thành Một Mảnh Đoạn Trường Sầu Tuyệt Tái - Tình Hoài Như Cũ Mười Năm U Mộng Nhốt Mê Cung

12/12/2016

Chương 29 - Vô Hạn Thâm Tình Liều Mình Vì Người Cam Chịu Chết - Tuyệt Chiêu Rửa Hận Vượt Ải Phá Địch Loại Trừ Gian

12/12/2016

Chương 30 - Sống Chết Mịt Mờ Hiệp Cốt Nhu Tình Chôn Hàn Hải - Ân Thù Kết Thúc Nhi Nữ Anh Hùng Ẩn Thiên Sơn

12/12/2016
Top