Thanh Triều Ngoại Sử 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 15-04,2019

Ngày cập nhật: 15-07,2019 (113 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 5

Số lần đọc: 147

Tóm tắt:

Thanh Triều Ngoại Sử 2 - Đang tiến hành - THH

Giới thiệu truyện kiếm hiệp hấp dẫn này:

Triệu Phật Tiêu đưa mắt nhìn trời, thấy vầng thái dương đã hạ sơn, cảnh vật hai bên đường đắm chìm trong những tia nắng cuối ngày.

Trong lòng họ Triệu lo lắng, quay sang Tô Khất nói:

- Tụi thám mã đi lâu vậy mà vẫn chưa về...

Tô Khất cũng đang ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngút tận mây xanh, bốn bề khi này vắng tanh vắng ngắt, không có ai ngoài quân đoàn của chàng. Tô Khất nhủ bụng con đường xuyên qua hai vách núi eo hẹp hiểm trở, nếu mà có mai phục thì chắc chắn phải là nơi đó… chàng lắc đầu:

- Cứ chờ thêm một lát, đừng để trúng điệu hổ ly sơn.

Triệu Phật Tiêu gật đầu, nhưng trong bụng hãy còn lo, lại đưa mắt nhìn hai vách núi.

Bấy giờ thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi lên như kiến cỏ nên có rất nhiều người mất mạng ở đoạn đường xuyên Ải Gia Cốc. Mà bọn cướp núi này, chàng nghe nói do ba người cầm đầu, người đầu đảng tên Thạch Vô Song, tự xưng đại vương, người thứ hai tên Trình Kiến Nam, còn người thứ ba là Chu Thanh Hải. Ba tên cướp tụ đến một ngàn lâu la và mấy trăm cỗ xe ngựa, đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện tỉnh Thanh Hải đem quân đi trấn áp mãi không được, phải treo giải ba nghìn quan tiền để thưởng người bắt ba tên cướp đó, nhưng nào có ai dám đụng đến bọn chúng?

Lại nữa, Triệu Phật Tiêu nén tiếng thở dài, nhủ bụng hiện giờ quân thiếc giáp còn chưa đến hội quân với quân đoàn của chàng và Tô Khất, ngộ nhỡ bọn cướp tấn công lúc này… đó là chưa tính chuyện tam mệnh đại thần cho người vây đánh bọn chàng...

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Thiên Hạ Tầm Biến (Thượng)

15/04/2019

Chương 2 - Thiên Hạ Tầm Biến (Hạ)

15/04/2019

Chương 3 - Hắc Điếm Diêm Thành

15/04/2019

Chương 4 - Liên Hoa Sát Thủ (Thượng)

15/04/2019

Chương 5 - Liên Hoa Sát Thủ (Trung)

15/04/2019

Chương 6 - Liên Hoa Sát Thủ (Hạ)

15/04/2019

Chương 7 - Phụng Nhân Bạc Mạng

15/04/2019

Chương 8 - Tái Ngộ Kinh Đô (Thượng)

15/04/2019

Chương 9 - Tái Ngộ Kinh Đô (Trung)

15/04/2019

Chương 10 - Tái Ngộ Kinh Đô (Hạ)

15/04/2019

Chương 11 - Tướng Quân Phủ (Thượng)

15/04/2019

Chương 12 - Tướng Quân Phủ (Hạ)

15/04/2019

Chương 13 - Quần Thần Phân Tranh (Thượng)

15/04/2019

Chương 14 - Quần Thần Phân Tranh (Trung)

15/04/2019

Chương 15 - Quần Thần Phân Tranh (Hạ)

15/04/2019

Chương 16 - Trà Dư Tửu Hậu (Thượng)

15/04/2019

Chương 17 - Trà Dư Tửu Hậu (Hạ)

15/04/2019

Chương 18 - Đông Nga Cách Cách

15/04/2019

Chương 19 - Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật (Thượng)

15/04/2019

Chương 20 - Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật (Trung)

15/04/2019

Chương 21 - Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật (Hạ)

15/04/2019

Chương 22 - Loạn Ngã Tâm Giả (Thượng)

15/04/2019

Chương 23 - Loạn Ngã Tâm Giả (Hạ)

15/04/2019

Chương 24 - Binh Kỉ (Thượng)

15/04/2019

Chương 25 - Binh Kỉ (Hạ)

15/04/2019

Chương 26 - Trao Đổi (Thượng)

15/04/2019

Chương 27 - Trao Đổi (Hạ)

15/04/2019

Chương 28 - Long Thể Bất An (Thượng)

15/04/2019

Chương 29 - Long Thể Bất An (Hạ)

15/04/2019

Chương 30 - Tình Yêu Và Đam Mê

15/04/2019

Chương 31 - Mã Trường Phong Vân

15/04/2019

Chương 32 - Phụng Hoàng Ngự Thiện (Thượng)

15/04/2019

Chương 33 - Phụng Hoàng Ngự Thiện (Hạ)

15/04/2019

Chương 34 - Dục Hỏa Thiêu Thân (Thượng)

15/04/2019

Chương 35 - Dục Hỏa Thiêu Thân (Hạ)

15/04/2019

Chương 36 - Anh Hùng Mạt Lộ

15/04/2019

Chương 37 - Má Hồng Đánh Ghen

15/04/2019

Chương 38 - Miễn Tử Lệnh Kim (Thượng)

15/04/2019

Chương 39 - Miễn Tử Lệnh Kim (Trung)

15/04/2019

Chương 40 - Miễn Tử Lệnh Kim (Hạ)

15/04/2019
Top