Thần Võ Thiên Đế
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thần Võ Thiên Đế

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 08-03,2017

Ngày cập nhật: 06-04,2017 (280 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 1,335

Tóm tắt:

Truyện Thần Võ Thiên Đế của Tâm Mộng Vô Ngân nói về truyện huyền huyễn hay nhất, Lục Vũ, truyền kỳ Thánh Hồn Thiên Sư đệ nhất Thần Võ Thiên Vực bị thê tử và huynh đệ của mình liên thủ ám hại

Mấy trăm năm chiêu diêu. sau sống lại trên người một thiếu niên.

Sống lại kiếp này, truyện Lục Vũ muốn tự tay giết chết đôi cẩu nam nữ kia, dùng võ nghịch thiên, trở lại Thiên Vực, dung luyện vạn pháp, xưng tôn thiên địa!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Linh Hồn Trùng Sinh

08/03/2017

Chương 2 - Thăng Cấp Võ Hồn

08/03/2017

Chương 3 - Giết Gà Dùng Dao Mổ Trâu

08/03/2017

Chương 4 - Tiếu Lý Tàng Đao

08/03/2017

Chương 5 - Vân Nguyệt Nhi

08/03/2017

Chương 6 - Tình Tan Ngọc Nát

08/03/2017

Chương 7 - Đánh Bại Trần Tùng

08/03/2017

Chương 8 - Thôi Hóa Thần Hồn

08/03/2017

Chương 9 - Tứ Trọng Mạch

08/03/2017

Chương 10 - Hoàng Cấp Tứ Phẩm

08/03/2017

Chương 11 - Đối Chọi Gay Gắt

08/03/2017

Chương 12 - Bạo Huyết Lang Hồn

08/03/2017

Chương 13 - Võ Hồn Diệu Dụng

08/03/2017

Chương 14 - Đánh Bại Chung Chân

08/03/2017

Chương 15 - Yêu Cũ Thành Hận

08/03/2017

Chương 16 - Đan Tông Lâm Phong

08/03/2017

Chương 17 - Đan Phòng Truyền Nghệ

08/03/2017

Chương 18 - Võ Hồn Của Lâm Phong

08/03/2017

Chương 19 - Một Vở Kịch Hay

08/03/2017

Chương 20 - Thăng Liền Ba Cấp

08/03/2017

Chương 21 - Đùa Giỡn Trương Đại Lực

08/03/2017

Chương 22 - Thôn Phệ Hồn Lực

08/03/2017

Chương 23 - Đánh Đòn Phủ Đầu

08/03/2017

Chương 24 - Tỏa Tâm Tiễn Thuật

08/03/2017

Chương 25 - Giai Nhân Tặng Cung

08/03/2017

Chương 26 - Yêu Thú Hỏa Mãng

08/03/2017

Chương 27 - Cứu Người Chuốc Họa

08/03/2017

Chương 28 - Quyền Pháp Huyền Bí

08/03/2017

Chương 29 - Sinh Tử Ước Hẹn

08/03/2017

Chương 30 - Lực Lượng Ngang Nhau

08/03/2017

Chương 31 - Chiến Lực Kinh Người

08/03/2017

Chương 32 - Sống Không Bằng Chết

08/03/2017

Chương 33 - Thập Mạch Truyền Thuyết

08/03/2017

Chương 34 - Mượn Hồn Dung Mạch

08/03/2017

Chương 35 - Thập Mạch Tương Liên

08/03/2017

Chương 36 - Nội Môn Sát Cơ

08/03/2017

Chương 37 - Lạc Nhật Thần Uy

08/03/2017

Chương 38 - Tôi Thể Chia Ba

08/03/2017

Chương 39 - Cường Thế Phản Kích

08/03/2017

Chương 40 - Võ Sư Tương Trợ

08/03/2017
Top