Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Huyền Huyễn

Ngày tạo: 23-05,2019

Ngày cập nhật: 12-08,2019 (267 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 950

Số lần đọc: 428

Tóm tắt:

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto - Đang tiến hành - Không Tưởng Chi Long

Giới thiệu câu chuyện Huyền huyễn, Xuyên không hấp dẫn này:

Là Otaku lâu năm, hắn tự hảo bản thân có thể nhớ đến từng chi tiết 700 chương truyện Naruto mà mình vô cùng ưa thích. Đột ngột chẳng ai ngờ, hắn ngay lập tức xuyên thư, trở thành truyền nhân có huyết kế giới hạn của gia tộc Hyuga, đường hoàng sống trong thế giới Ninja!

Không tài năng, chẳng vô đối. Muốn sinh tồn trong thế giới Naruto chỉ còn một cách: tự làm, tự ăn!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Phòng Thí Nghiệm Âm U

23/05/2019

Chương 2 - Đặc Thù Gen

23/05/2019

Chương 3 - Phản Bội Bỏ Trốn Phong Ba

23/05/2019

Chương 4 - Rời Thôn​

23/05/2019

Chương 5 - Tenseigan

23/05/2019

Chương 6 - Bẫy Rập​

23/05/2019

Chương 7 - Luân Chuyển Như Ý

23/05/2019

Chương 8 - Akasuna No Sasori

23/05/2019

Chương 9 - Khôi Lỗi Kazekage

23/05/2019

Chương 10 - Cướp Đoạt Khôi Lỗi

23/05/2019

Chương 11 - Diễn Kịch

23/05/2019

Chương 12 - Trắc Thí Khôi Lỗi​

23/05/2019

Chương 13 - Loạn Cửu Vĩ

23/05/2019

Chương 14 - Dã Tâm

23/05/2019

Chương 15 - Shinou

23/05/2019

Chương 16 - Làng Mây Jinchuriki

23/05/2019

Chương 17 - Bí Mật Gặp Orochimaru

23/05/2019

Chương 18 - Nhiệm Vụ Cấp A

23/05/2019

Chương 19 - Bí Thuật 'nhục Thể Tái Sinh'

23/05/2019

Chương 20 - Luận Bàn

23/05/2019

Chương 21 - Bát Môn Độn Giáp

23/05/2019

Chương 22 - Tổ Đội

23/05/2019

Chương 23 - Tao Ngộ Cùng Truy Tung

23/05/2019

Chương 24 - Tốc Thắng

23/05/2019

Chương 25 - Lột Xác

23/05/2019

Chương 26 - Tuyển Bạt

23/05/2019

Chương 27 - Uchiha Shisui

23/05/2019

Chương 28 - Thiên Địch

23/05/2019

Chương 29 - Hyuga Vs Uchiha (Thượng)

23/05/2019

Chương 30 - Hyuga Vs Uchiha (Hạ)

23/05/2019

Chương 31 - Đệ Tam Mời

23/05/2019

Chương 32 - Mạch Nước Ngầm

23/05/2019

Chương 33 - Mộng Tưởng Nhân Tạo Vĩ Thú

23/05/2019

Chương 34 - Vu Nữ Cầu Viện

23/05/2019

Chương 35 - Bí Mật Cộng Hưởng

23/05/2019

Chương 36 - Làng Cát Pakura

23/05/2019

Chương 37 - Thăm Dò Cùng Suy Đoán

23/05/2019

Chương 38 - Giao Dịch

23/05/2019

Chương 39 - Chặn Đánh

23/05/2019

Chương 40 - Bí Ẩn

23/05/2019
Top