Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Huyền Huyễn

Ngày tạo: 21-12,2018

Ngày cập nhật: 17-07,2019 (677 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 694

Số lần đọc: 454

Tóm tắt:

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ của tác giả Nguyệt Hạ Tiểu Dương được đánh giá là một tựa truyện biến thân hài đáng yêu, tác giả cừu tới tháng, nghề nghiệp của nữ chính là gây tình chuốc rượu, mong ước duy nhất… xây một cái nhà tắm công cộng nữ, hố sâu hơn 1200 chương các nàng cân nhắc trước khi nhảy hố.

Nội dung: là chặng đường đi thỉnh kinh… à nhầm thỉnh giấy phép xây nhà tắm, với sự chợ giúp của tiến hóa khung máy móc biết hơn bảy mươi hai phép thần thông huyền huyễn, trong cuộc hành trình phải xuyên không qua nhiều quốc gia, trong lúc đó có lượm được mấy tên ngốc thu phục vài muội muội mỹ mạo, tránh bẫy của sói, vào hang cọp bắt cọp con… cuối cùng có bị ăn sạch hay không các nàng đọc truyện online hồi sau sẽ rõ.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Dung Hợp Tiến Hóa Khung Máy Móc - Đây Là Đãi Ngộ Của Nữ Nhân Vật Chính Thể Loại Hentai Sao?

27/03/2019

Chương 2 - Nghĩ Ra Phương Pháp Thu Được Nước Uống

27/03/2019

Chương 3 - Lụa Mỏng Đai Lưng Đưa Tới Viện Trợ

27/03/2019

Chương 4 - Ngọa Giang Phong

27/03/2019

Chương 5 - Tiêu Nữ? Tiểu Nữ?

27/03/2019

Chương 6 - Trần Lão Tam Tâm Ma Ràng Buộc

27/03/2019

Chương 7 - Nội Môn, Ngoại Môn, Chi Môn

27/03/2019

Chương 8 - Cô Nàng 36 Kế

27/03/2019

Chương 9 - Chúng Ta So Ức Thuật

27/03/2019

Chương 10 - Điên Cuồng Ức Thuật! Một Bên Nghe Đọc Một Bên Học Thuộc Lòng!

27/03/2019

Chương 11 - Tông Môn Các Trưởng Lão Kinh Ngạc

27/03/2019

Chương 12 - Ồn Ào

27/03/2019

Chương 13 - Lục Thập Di Làm Khó Dễ

27/03/2019

Chương 14 - Phân Tâm Nhị Dụng

27/03/2019

Chương 15 - Biết Tiến Thối

27/03/2019

Chương 16 - Liền Kêu 2 Nha Đầu?

27/03/2019

Chương 17 - Thất Vọng, Hi Vọng Cùng Tan Vỡ

27/03/2019

Chương 18 - Tư Chất Cô Bé Này… Làm Sao Có Thể?!

27/03/2019

Chương 19 - Duy 1 Tới Được Hỗ Vân Kiều

27/03/2019

Chương 20 - Vào Ở Ngoại Môn Tàng Kinh Các

27/03/2019

Chương 21 - Chuyên Về Xu Nịnh Thư Quản Sự

27/03/2019

Chương 22 - Tàng Kinh Các Hỗ Vân Thương

27/03/2019

Chương 23 - Ở Ngoài Tàng Kinh Các Thử Đao

27/03/2019

Chương 24 - Còn Kém 1 Tí Kinh Nghiệm Không Cho Thăng Cấp?

27/03/2019

Chương 25 - Si Nhân

27/03/2019

Chương 26 - Lâm Gia Đại Tiểu Thư Lâm Triêu Dĩnh

27/03/2019

Chương 27 - Bị Bắt Gian Sau Lấy Âm Đối Âm

27/03/2019

Chương 28 - Thư Quản Sự Đứng Vào Hàng

27/03/2019

Chương 29 - Nữ Oa Trư Ăn Lão Hổ?

27/03/2019

Chương 30 - Luân Phiên Đao Pháp

27/03/2019

Chương 31 - Cải Đao Đổi Kiếm

27/03/2019

Chương 32 - Tuyệt Tình

27/03/2019

Chương 33 - Lại Thi Cứu Viện

27/03/2019

Chương 34 - Bạch Trưởng Lão Trách Phạt

27/03/2019

Chương 35 - 2 Táng Đao

27/03/2019

Chương 36 - Hỗ Vân Thương Tự Uống Một Mình

27/03/2019

Chương 37 - Cụng Rượu

27/03/2019

Chương 38 - Uống Rượu Hát Vang

27/03/2019

Chương 39 - Bên Trong Ánh Nến Thiếu Nữ Nhẹ Giải La Sam

27/03/2019

Chương 40 - Người Đến Dạ Tập (Đột Kích Ban Đêm)

27/03/2019
Top