Sơn Hà Nhật Nguyệt
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sơn Hà Nhật Nguyệt

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 21-11,2016

Ngày cập nhật: 26-09,2016 (160 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,688

Tóm tắt:

Truyện: Sơn Hà Nhật Nguyệt

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Thể loại: ngôn tình sắc

Văn án truyện: Bề ngoài nho nhã hiền lành mà lòng dạ thì gian trá có âm mưu cướp ngai vàng.

Ngạc nương xuất thân nữ hộ bần hàng từ lúc nhỏ đã có giả tâm thâm độc.

Đây là hoàng a mã đánh giá hắn.

Lúc trước là A ca sau là thân vương.

xuất thân tôn quý cã đời nhàn nhã,

Hắn lại sinh ra trong gia đình tầm thường.

Cã cuộc đời hắn chỉ là một sai lầm...

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Nhân Duyên

21/11/2016

Chương 2 - Sơ Kiến

21/11/2016

Chương 3 - Thỉnh An

21/11/2016

Chương 4 - Đến Thư Phòng

21/11/2016

Chương 5 - Mẫu Tử

21/11/2016

Chương 6 - Chí Hướng

21/11/2016

Chương 7 - Đánh Nhau

21/11/2016

Chương 8 - Đảng Tranh

21/11/2016

Chương 9 - Lễ Vật

21/11/2016

Chương 10 - Ngoài Ý Muốn

21/11/2016

Chương 11 - Hậu Băng

21/11/2016

Chương 12 - Y Ôi

21/11/2016

Chương 13 - Ứng Đối

21/11/2016

Chương 14 - Xuất Cung

21/11/2016

Chương 15 - Quan Nhân

21/11/2016

Chương 16 - Gia Yến

21/11/2016

Chương 17 - Túy Tửu

21/11/2016

Chương 18 - Thân Chinh

21/11/2016

Chương 19 - Mưu Định

21/11/2016

Chương 20 - Thúc Thủ

21/11/2016

Chương 21 - Mượn Đao

21/11/2016

Chương 22 - Khúc Khúc

21/11/2016

Chương 23 - Ân Huệ

21/11/2016

Chương 24 - Tú Nữ

21/11/2016

Chương 25 - Cự Hôn

21/11/2016

Chương 26 - Đa Luân Hội Minh

21/11/2016

Chương 27 - Lạt Ma

21/11/2016

Chương 28 - Đồng Ngôn

21/11/2016

Chương 29 - Ngẫu Ngộ

21/11/2016

Chương 30 - Chấn Động

21/11/2016

Chương 31 - Trốn Tránh

21/11/2016

Chương 32 - Hứa Hẹn

21/11/2016

Chương 33 - Bôi Nhọ

21/11/2016

Chương 34 - Hiểu Lầm

21/11/2016

Chương 35 - Đến Nơi

21/11/2016

Chương 36 - Suy Ngẫm

21/11/2016

Chương 37 - Động Đất

21/11/2016

Chương 38 - Ác Mộng

21/11/2016

Chương 39 - Tin Tức Động Trời

21/11/2016

Chương 40 - Tương Kiến

21/11/2016
Top