Quân Lâm Thiên Hạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Quân Lâm Thiên Hạ

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 19-06,2013

Ngày cập nhật: 19-06,2013 (1422 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 8

Số lần đọc: 5,506

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Quân Lâm Thiên Hạ của tác giả Khai Hoang trên trang đọc truyện online.Bộ truyện này có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết, thích hợp cho những độc giả nào không thích NVC quá “tự sướng”, một bước lên trời. Với mô-tip xuyên việt quen thuộc nhưng NVC trong bộ truyện chủ yếu dựa vào ý chí, bản lĩnh và năng lực để đi lên con đường quân lâm thiên hạ. Truyện thuộc thể loại tu tiên, tổng cộng hơn ngàn chương, văn phong tác giả khá trau chuốt, kết cấu tình huống tương đối chặt chẽ. Các tình huống chiến đấu được mô tả khá chi tiết, tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Ám Vũ Lôi Ưng

15/03/2013

Chương 2 - Thế Giới Nguy Hiểm

15/03/2013

Chương 3 - Kiếm Thuật Cơ Sở

15/03/2013

Chương 4 - Dị Năng Phân Tích

15/03/2013

Chương 5 - Tiệm Thuốc Của Nhạc Gia

15/03/2013

Chương 6 - Dực Thử Cốt

15/03/2013

Chương 7 - Vật Chất Thần Bí

15/03/2013

Chương 8 - Đại Hỗn Nguyên Công

15/03/2013

Chương 9 - Cá Lớn Nuốt Cá Bé

15/03/2013

Chương 10 - Phân Tích Dược Vật

15/03/2013

Chương 11 - Bào Chế Dược Hoàn

15/03/2013

Chương 12 - Tả Thủ Thiên Vương

15/03/2013

Chương 13 - Thôi Diễn Kiếm Thuật

15/03/2013

Chương 14 - Trùng Tiêu Tịch Tà

15/03/2013

Chương 15 - Luyện Huyết - Bộ Vân

15/03/2013

Chương 16 - Bồi Nguyên Định Giai

15/03/2013

Chương 17 - Bí Mật Nguyên Khí

15/03/2013

Chương 18 - Hạn Chế Phục Dược

15/03/2013

Chương 19 - Hổ Thị Lang Khuy

15/03/2013

Chương 20 - Cơn Giận Của Lâm Trác

15/03/2013

Chương 21 - Nguy Cơ Đến Gần

15/03/2013

Chương 22 - Ưu, Hỉ Giao Thoa

15/03/2013

Chương 23 - Trăm Việc, Việc Binh Đứng Đầu

15/03/2013

Chương 24 - Bên Ngoài Hắc Vân Lĩnh

15/03/2013

Chương 25 - Cả Gan Làm Loạn

15/03/2013

Chương 26 - Kết Quả Tuyệt Sát

15/03/2013

Chương 27 - Trực Diện Cường Địch

15/03/2013

Chương 28 - Hào Tình Võ Giả

15/03/2013

Chương 29 - Tiến Thoái Đều Mất

15/03/2013

Chương 30 - Hủy Thi Diệt Tích

15/03/2013

Chương 31 - Phong Dực Huyền Hồ

15/03/2013

Chương 32 - Dị Lực Yêu Thú

15/03/2013

Chương 33 - Phân Tích Yêu Thú

15/03/2013

Chương 34 - Gợn Sóng Sau Đó

15/03/2013

Chương 35 - Yêu Lực Kết Tinh

15/03/2013

Chương 36 - Ngũ Hành Linh Hoàn

15/03/2013

Chương 37 - Tiểu Muội Trở Về

15/03/2013

Chương 38 - Huynh Muội Ngăn Cách

15/03/2013

Chương 39 - Thế Cục Địa Lý

15/03/2013

Chương 40 - Luyện Tập Tật Phong Thuật

15/03/2013
Top