Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới

Ngày tạo: 21-12,2018

Ngày cập nhật: 05-07,2019 (1468 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 678

Số lần đọc: 2,293

Tóm tắt:

Tác phẩm Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi của tác giả Tiêu Thất Gia thuộc thế loại xuyên không, cổ đại, dị giới hay, phẫn trư ăn hổ, nữ cường, HE

Nàng, Cố Nhược Vân, nổi tiếng là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương đều mất, trời sinh yếu đuối, mất hết toàn bộ thể diện của Tướng Quân phủ, cuối cùng vì người cùng người tranh cãi mà bị chính gia gia của mình không hề phân rõ phải trái đánh chết người không có lỗi là nàng!

Lần nữa mở mắt, bỏ đi một thân yếu đuối kia, nàng không còn là phế vật tiểu thư ngày xưa!

Người mang chí bảo, khế ước tứ đại Thần Thú, dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng muốn tranh giành làm người hầu của nàng....

Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống.

Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí.

Ngươi có cao cấp Linh Thú? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, chấn áp tất cả hào hùng!

Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân ngôn tình cổ đại yêu nghiệt cường đại này là truyện hot gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua!

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Nam Nhân Vô Sỉ (1)

21/12/2018

Chương 2 - Nam Nhân Vô Sỉ (2)

21/12/2018

Chương 3 - Nam Nhân Vô Sỉ (3)

21/12/2018

Chương 4 - Phế Vật (1)

21/12/2018

Chương 5 - Phế Vật (2)

21/12/2018

Chương 6 - Phế Vật (3)

21/12/2018

Chương 7 - Phế Vật (4)

21/12/2018

Chương 8 - Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà! (1)

21/12/2018

Chương 9 - Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà (2)

21/12/2018

Chương 10 - Luyện Đan (Một)

21/12/2018

Chương 12 - Luyện Đan (Hai)

21/12/2018

Chương 13 - Luyện Đan (Ba)

21/12/2018

Chương 14 - Luyện Đan (Bốn)

21/12/2018

Chương 15 - Luyện Đan (Năm)

21/12/2018

Chương 16 - Luyện Đan (Sáu)

21/12/2018

Chương 17 - Luyện Đan (Bảy)

21/12/2018

Chương 18 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Một)

21/12/2018

Chương 19 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Hai)

21/12/2018

Chương 20 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Ba)

21/12/2018

Chương 21 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Bốn)

21/12/2018

Chương 22 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Năm)

21/12/2018

Chương 23 - Phế Vật? Nói Ai? (Một)

21/12/2018

Chương 25 - Phế Vật? Nói Ai? (Hai)

21/12/2018

Chương 26 - Phế Vật? Nói Ai? (Ba)

21/12/2018

Chương 27 - Phế Vật? Nói Ai? (Bốn)

21/12/2018

Chương 28 - Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Được Nguy Cơ (Một)

21/12/2018

Chương 29 - Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (Hai)

21/12/2018

Chương 30 - Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (Ba)

21/12/2018

Chương 31 - Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Một)

21/12/2018

Chương 32 - Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Hai)

21/12/2018

Chương 33 - Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Ba)

21/12/2018

Chương 34 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Một)

21/12/2018

Chương 35 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Hai)

21/12/2018

Chương 36 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Bốn)

21/12/2018

Chương 37 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Năm)

21/12/2018

Chương 38 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Sáu)

21/12/2018

Chương 39 - Thi Vân Ghen Tị (Một)

21/12/2018

Chương 40 - Thi Vân Ghen Tị (Hai)

21/12/2018

Chương 41 - Thi Vân Ghen Tị (Ba)

21/12/2018

Chương 42 - Thiên Bắc Dạ Ghen (Một)

21/12/2018
Top