Phật Tội
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phật Tội

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 20-11,2016

Ngày cập nhật: 05-02,2017 (52 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 8

Số lần đọc: 958

Tóm tắt:

Vạc quỷ trồi lên, hiến tế thánh linh huyền huyễn, điềm trời đã điểm, nhân gian luân diệt. Để ngăn chặn điềm trời, Nhậm Hoài Tô phải cưới lục Cô Quang để tìm cách giết nàng. Song sau mỗi biến cố và hiểm nguy, sau mỗi chặng đường chém quỷ giết thần, lớp sơn che phủ quá khứ lại bong tróc từng chút từng chút một, đâu mới là sự thật trong bồ đề kiếp này?

Truyện yêu hận sân si quẩn quanh trần thế, thắm sắc hồng trần, trời căm tuyết giá, dấu vết còn vương, chính tay giết chết người thương hay mãi luyến lưu hơi ấm nương tựa trong những đêm vờn bóng quỷ? Phật Tội hay chăng cũng chỉ là câu chuyện yêu hận của những kẻ lạc loài. 

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Mở Đầu

01/12/2016

Chương 2 - Chương 1.1: Châu Thường Tụy Hoa Cái

01/12/2016

Chương 3 - Chương 1.2

01/12/2016

Chương 4 - Chương 1.3

01/12/2016

Chương 5 - Chương 2.2: Chu Dực Tế Vân Thiên

01/12/2016

Chương 6 - Chương 2.3

01/12/2016

Chương 7 - Chương 2.4

01/12/2016

Chương 8 - Chương 3.2: Mạc Đầm Thạch Trung Hoả

01/12/2016

Chương 9 - Chương 3.3

01/12/2016

Chương 10 - Chương 3.4

01/12/2016

Chương 11 - Chương 3.5

01/12/2016

Chương 12 - Chương 3.6

01/12/2016

Chương 13 - Chương 3.7

01/12/2016

Chương 14 - Chương 4.1: Quỷ Xuất Khuất Chi Gian

01/12/2016

Chương 15 - Chương 4.2

01/12/2016

Chương 16 - Chương 5.2: Nhân Sinh Hà Đàm Tình

01/12/2016

Chương 17 - Chương 5.3

01/12/2016

Chương 18 - Chương 5.4

01/12/2016

Chương 19 - Chương 6: Long Ngân Khởi Thương Mang

01/12/2016

Chương 20 - Chương 6.2

01/12/2016

Chương 21 - Chương 6.3

01/12/2016

Chương 22 - Chương 7: Đồ Thần Tam Nhật Chỉ

01/12/2016

Chương 23 - Chương 7.2​

01/12/2016

Chương 24 - Chương 7.3

01/12/2016

Chương 25 - Chương 7.4

01/12/2016

Chương 26 - Chương 7.5

01/12/2016

Chương 27 - Chương 7.6

01/12/2016

Chương 28 - Chương 7.7

01/12/2016

Chương 29 - Chương 7.8

01/12/2016

Chương 30 - Chương 7.9

01/12/2016

Chương 31 - Chương 7.10

01/12/2016

Chương 32 - Chương 9

01/12/2016

Chương 33 - 10: Tái Đạo Thê Lương Thời

01/12/2016

Chương 34 - Chương 10.2

01/12/2016

Chương 35 - Chương 10.3

01/12/2016

Chương 36 - Chương 10.4

01/12/2016

Chương 37 - Nhậm Hoài Tô: Xuân Sắc Thả Tòng Dung

01/12/2016

Chương 38 - Chương 11.2

01/12/2016

Chương 39 - Chương 11.3

01/12/2016

Chương 40 - Chương 11.4

01/12/2016
Top