Nữ Thần Trở Về
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nữ Thần Trở Về

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 20-11,2016

Ngày cập nhật: 10-04,2018 (153 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,166

Tóm tắt:

Bạn đang theo dõi truyện Nữ Thần Trở Về của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, truyện ngôn tình hay kể về lúc rời đi thủ đô, trong mắt người khác, cô là một cô bé mập mạp trắng trẻo. Lúc trở lại thủ đô, trong mắt người khác, cô là nữ thần hoàn mỹ.

Có phóng viên hỏi cô rằng “Điều quan trọng nhất với phụ nữ, như nữ nhi lạc gia là gì?” Cô cười, trả lời rằng “Quan trọng nhất là phải biết đối xử tốt với chính mình.”

Thường Thời Quy thầm mến một người. Mà truyện thầm mến này, ngoài anh ra, không người nào biết được.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Biết Đâu Đấy?

16/12/2016

Chương 2 - Ngây Người

16/12/2016

Chương 3 - Thời Thanh Xuân

16/12/2016

Chương 4 - Đạo Diễn Là Thanh Niên Văn Nghệ

16/12/2016

Chương 5 - Chương 5

16/12/2016

Chương 6 - Chương 6

16/12/2016

Chương 7 - Chương 7

16/12/2016

Chương 8 - Chương 8

16/12/2016

Chương 9 - Chương 9

16/12/2016

Chương 10 - Chương 10

16/12/2016

Chương 11 - Chương 11

16/12/2016

Chương 12 - Chương 12

16/12/2016

Chương 13 - Chương 13

16/12/2016

Chương 14 - Chương 14

16/12/2016

Chương 15 - Chương 15

16/12/2016

Chương 16 - Chương 16

16/12/2016

Chương 17 - Chương 17

10/04/2018

Chương 18 - Chương 18

10/04/2018

Chương 19 - Chương 19

10/04/2018

Chương 20 - Chương 20

10/04/2018

Chương 21 - Chương 21

10/04/2018

Chương 22 - Chương 22

10/04/2018

Chương 23 - Chương 23

10/04/2018

Chương 24 - Chương 24

10/04/2018

Chương 25 - Chương 25

10/04/2018

Chương 26 - Chương 26

10/04/2018

Chương 27 - Chương 27

10/04/2018

Chương 28 - Chương 28

10/04/2018

Chương 29 - Chương 29

10/04/2018

Chương 30 - Chương 30

10/04/2018

Chương 31 - Chương 31

10/04/2018

Chương 32 - Chương 32

10/04/2018

Chương 33 - Chương 33

10/04/2018

Chương 34 - Chương 34

10/04/2018

Chương 35 - Chương 35

10/04/2018

Chương 36 - Chương 36

10/04/2018

Chương 37 - Chương 37

10/04/2018

Chương 38 - Chương 38

10/04/2018

Chương 39 - Chương 39

10/04/2018

Chương 40 - Chương 40

10/04/2018
Top