Nhân Thần
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nhân Thần

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 10-09,2013

Ngày cập nhật: 10-09,2013 (86 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 3,680

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Nhân Thần của tác giả Nam Triêu Trần trên trang đọc truyện online. Thư sinh gặp hồ tiên, cơm dẻo lại thêm thịt, mời ngài nếm ngay khi còn đang nóng.Tranh lấy hương hỏa thế gian, thụ ấn phong thần, múa bút luận năm tháng.Thế giới này vốn không có thần, nhưng được nhiều người bái thì thành thần thôi.Từ người đến thần, cầm kiếm mà đi!........

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Mọt Sách

10/04/2013

Chương 2 - Thông Suốt

10/04/2013

Chương 3 - Vồ Hụt

10/04/2013

Chương 4 - Mộng Kiếm

10/04/2013

Chương 5 - Tập Kích

10/04/2013

Chương 6 - Luyện Kiếm

10/04/2013

Chương 7 - Trở Mặt

10/04/2013

Chương 8 - Không Gặp

10/04/2013

Chương 9 - Tương Thỉnh

10/04/2013

Chương 10 - Chữa Thương

10/04/2013

Chương 11 - Thần Thông

10/04/2013

Chương 12 - Tầm Mắt

10/04/2013

Chương 13 - Cất Cao Giọng Hát

10/04/2013

Chương 14 - Làm Mai

10/04/2013

Chương 15 - Xé Nát

10/04/2013

Chương 16 - Oán Độc

10/04/2013

Chương 17 - Hủy Hôn Ước

10/04/2013

Chương 18 - Giết Hổ

10/04/2013

Chương 19 - Nhấc Hổ

10/04/2013

Chương 20 - Mua Trâu

10/04/2013

Chương 21 - Thất Bại

10/04/2013

Chương 22 - Tìm Người Bảo Đảm

10/04/2013

Chương 23 - Tránh Mặt

10/04/2013

Chương 24 - Đại Thánh

10/04/2013

Chương 25 - Nuốt Chửng

10/04/2013

Chương 26 - Âm Mưu

10/04/2013

Chương 27 - Đá Bay

10/04/2013

Chương 28 - Giết Người

10/04/2013

Chương 29 - Trở Lại Bành Thành

10/04/2013

Chương 30 - Mời

28/08/2013

Chương 31 - Cao Nhân

29/08/2013

Chương 32 - Tao Ngộ

29/08/2013

Chương 33 - Say Thuyền

29/08/2013

Chương 34 - Kiến Thức

29/08/2013

Chương 35 - Nhưng Sao

29/08/2013

Chương 36 - Dị Biến

29/08/2013

Chương 37 - Cạm Bẫy

29/08/2013

Chương 38 - Mưa Gió

29/08/2013

Chương 39 - Giết Người

29/08/2013

Chương 40 - Trở Về

29/08/2013
Top