Nhạc Phi Diễn Nghĩa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Thể Loại Truyện : Quân sự, Lịch sử

Ngày tạo: 12-01,2015

Ngày cập nhật: 12-01,2015 (78 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 9

Số lần đọc: 4,556

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Truyện mới – Nhạc Phi Diễn Nghĩa thuộc loại lịch sử, quân sự, được chép và lưu hành vào đời nhà Thanh, nhưng nội dung truyện lại xảy ra ở đời nhà Tống, cách đấy hơn nửa thế kỷ. Đó là thời kỳ suy vong của dân tộc Hán.

Bộ truyện Nhạc Phi nhằm đề cao lòng yêu nước của người dân Trung Hoa, đồng thời cũng bóc trần bộ mặt thật của các triều đại phong kiến thối nát, ươn hèn.

Cũng như nhiều bộ sử trung ~ ung Quốc lúc ấy, Nhạc Phi cũng có nhiều yếu tố thần thoại, mê tính được lưu truyền, người đời sau sưu tập, tu chỉnh thành bộ truyện mạch lạc.

Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi giá trị nhân văn của tác phẩm, mà càng làm cho ta thấy rõ chế độ khắc nghiệt của triều đại phong kiến Tr ung Quốc, cố tình bưng bí sư thật, trấn áp tiếng nói chân chính của nhân dân. Để lên án những ông vua tham tàn, bất công thời đó, tất nhiên tác giả phải dùng các yếu tố thần thoại để che mắt vua quan, và cũng để dễ dàng châm biếm, đả kích bọn chúng.

Nhạc Phi truyền được chép và lưu hành vào cuối đời Mãn Thanh đã gián tiếp lên án triều đình đương thời. Tuy cách xa nhau hơn nửa thế kỷ, nhưng hai triều đại 'Tống - Mãn này có những nét tương đồng.

Lấy chuyện xưa để nói chuyện nay, truyện Nhạc Phi đã gửi một thông điệp yêu nước tới nhân dân Trung Quốc lúc đó.

Nhạc Phi đã phần nào làm thỏa mãn lòng yêu nước chân chính của nhân dân, nên nó vẫn là một bộ truyện có giá trị.

Bên cạnh đó, Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc và Đế Yến là hai tựa truyện có nội dung chuyên về quân sự và lịch sử mà bạn đọc có thể điểm qua.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Hồi Thứ Nhất

12/01/2015

Chương 2 - Hồi Thứ Hai

12/01/2015

Chương 3 - Hồi Thứ Ba

12/01/2015

Chương 4 - Hồi Thứ Tư

12/01/2015

Chương 5 - Hồi Thứ Năm

12/01/2015

Chương 6 - Hồi Thứ Sáu

12/01/2015

Chương 7 - Hồi Thứ Bảy

12/01/2015

Chương 8 - Hồi Thứ Tám

12/01/2015

Chương 9 - Hồi Thứ Chín

12/01/2015

Chương 10 - Hồi Thứ Mười

12/01/2015

Chương 11 - Hồi Thứ Mười Một

12/01/2015

Chương 12 - Hồi Thứ Mười Hai

12/01/2015

Chương 13 - Hồi Thứ Mười Ba

12/01/2015

Chương 14 - Hồi Thứ Mười Bốn

12/01/2015

Chương 15 - Hồi Thứ Mười Lăm

12/01/2015

Chương 16 - Hồi Thứ Mười Sáu

12/01/2015

Chương 17 - Hồi Thứ Mười Bảy

12/01/2015

Chương 18 - Hồi Thứ Mười Tám

12/01/2015

Chương 19 - Hồi Thứ Mười Chín

12/01/2015

Chương 20 - Hồi Thứ Hai Mươi

12/01/2015

Chương 21 - Hồi Thứ Hai Mươi Mốt

12/01/2015

Chương 22 - Hồi Thứ Hai Mươi Hai

12/01/2015

Chương 23 - Hồi Thứ Hai Mươi Ba

12/01/2015

Chương 24 - Hồi Thứ Hai Mươi Bốn

12/01/2015

Chương 25 - Hồi Thứ Hai Mươi Lăm

12/01/2015

Chương 26 - Hồi Thứ Hai Mươi Sáu

12/01/2015

Chương 27 - Hồi Thứ Hai Mươi Bảy

12/01/2015

Chương 28 - Hồi Thứ Hai Mươi Tám

12/01/2015

Chương 29 - Hồi Thứ Hai Mươi Chín

12/01/2015

Chương 30 - Hồi Thứ Ba Mươi

12/01/2015

Chương 31 - Hồi Thứ Ba Mươi Mốt

12/01/2015

Chương 32 - Hồi Thứ Ba Mươi Hai

12/01/2015

Chương 33 - Hồi Thứ Ba Mươi Ba

12/01/2015

Chương 34 - Hồi Thứ Ba Mươi Bốn

12/01/2015

Chương 35 - Hồi Thứ Ba Mươi Lăm

12/01/2015

Chương 36 - Hồi Thứ Ba Mươi Sáu

12/01/2015

Chương 37 - Hồi Thứ Ba Mươi Bảy

12/01/2015

Chương 38 - Hồi Thứ Ba Mươi Tám

12/01/2015

Chương 39 - Hồi Thứ Ba Mươi Chín

12/01/2015

Chương 40 - Hồi Thứ Bốn Mươi

12/01/2015
Top