Người Điều Khiển Tâm Lý
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Người Điều Khiển Tâm Lý

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình, Truyện trinh thám

Ngày tạo: 20-11,2016

Ngày cập nhật: 26-01,2018 (67 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,485

Tóm tắt:

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi là Người Điều Khiển Tâm Lý phân tích được tâm lý họ, vậy tôi cũng như họ?

Đội trưởng đội Điều Tra Đặc Biệt và đội viên làm bảo mẫu cho cô gái mặt lạnh?

****************

Trích đoạn truyện nhỏ:

“Đi, chúng ta ăn cơm trước, cô biết làm đồ ăn không?”

“Không”

“Cắt rau củ?”

“Không”

“Nấu canh?”

“Không”

“Nấu cơm?”

“Không”

Không nhịn được nữa, ”Vậy cô biết cái gì?”

“Ăn”

“…….”

Đón đọc thêm Thiển Hạ Vi Lương.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Chương 1

20/11/2016

Chương 2 - Chương 2

20/11/2016

Chương 3 - Chương 3

20/11/2016

Chương 4 - Chương 4

20/11/2016

Chương 5 - Chương 5

20/11/2016

Chương 6 - Chương 6

20/11/2016

Chương 7 - Chương 7

20/11/2016

Chương 8 - Chương 8

20/11/2016

Chương 9 - Chương 9

20/11/2016

Chương 10 - Chương 10

20/11/2016

Chương 11 - Chương 11

20/11/2016

Chương 12 - Chương 12

20/11/2016

Chương 13 - Chương 13

20/11/2016

Chương 14 - Chương 14

20/11/2016

Chương 15 - Chương 15

20/11/2016

Chương 16 - Chương 16

20/11/2016

Chương 17 - 16-2: Ngoại Truyện

20/11/2016

Chương 18 - Chương 17

20/11/2016

Chương 19 - Chương 18

20/11/2016

Chương 20 - Chương 19

20/11/2016

Chương 21 - Chương 20

20/11/2016

Chương 22 - Chương 21

20/11/2016

Chương 23 - Chương 22

20/11/2016

Chương 24 - Chương 23

20/11/2016

Chương 25 - Chương 24

20/11/2016

Chương 26 - Chương 25

20/11/2016

Chương 27 - Chương 26

20/11/2016

Chương 28 - Chương 27

20/11/2016

Chương 29 - Chương 28

20/11/2016

Chương 30 - Chương 29

20/11/2016

Chương 31 - Chương 30

20/11/2016

Chương 32 - Chương 31

20/11/2016

Chương 33 - Chương 32

20/11/2016

Chương 34 - Chương 33

20/11/2016

Chương 35 - Mộc Cửu, Con Là Một Phần Của Chúng Ta

26/01/2018

Chương 36 - Mộc Cửu, Đây Chính Là Trò Chơi Của Con Và Ba

26/01/2018

Chương 37 - Mộc Cửu: Ách Hầu Chi Nữ

26/01/2018

Chương 38 - Nếu Tôi Biến Ông Thành Vật Sưu Tầm, Ông Nghĩ Thế Nào?

26/01/2018

Chương 39 - Mộc Cửu: Ngôn Phỉ Văn Tức Giận

26/01/2018

Chương 40 - Mộc Cửu: Mẹ

26/01/2018