Ngũ Hành Thiên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ngũ Hành Thiên

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 17-01,2019

Ngày cập nhật: 19-07,2019 (674 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 654

Số lần đọc: 414

Tóm tắt:

Trong thế giới phàm nhân tu tiên chia rõ hai khu vực tu nhân và Man Hoang là nơi chuyên để giam giữ những người tu tiên làm chuyện sai trái hay là cách để phạt chúng sinh ở nơi đây mọi pháp thuật đều không còn.

Nhưng đến một ngày Ngũ Hành Thiên - Vạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy mô lớn, Ngũ Hành Thiên thành là phòng tuyến cuối cùng của người tu chân.

Cũng may đã có một người thanh thiên từ cựu thổ thấp kém, chịu đựng giày vò thân thể thâm nhập Man Hoang ba năm, đặc cách thu được cơ hội vào Ngũ Hành Thiên đào tạo sâu.Khát vọng nắm giữ vận mệnh mà một lòng theo đuổi trở thành thiếu niên mạnh mẽ, có bản năng chiến đấu như dã thú gây lên một hồi bão táp hoa lệ. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi truyện.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Quyết Định​

17/01/2019

Chương 2 - Báo Cáo

17/01/2019

Chương 3 - Lửa Giận

17/01/2019

Chương 4 - Sa Ngẫu Lâu Lan

17/01/2019

Chương 5 - Mù Chiến

17/01/2019

Chương 6 - Đắc Thủ

17/01/2019

Chương 7 - Tín Niệm Kiên Định

17/01/2019

Chương 8 - Mầm Mống Kiếm Thai

17/01/2019

Chương 9 - Học Vỡ Lòng

17/01/2019

Chương 10 - Anh Hoa Phong Xã

17/01/2019

Chương 11 - Phán Đoán Của Ngải Huy

17/01/2019

Chương 12 - Thiên Tài Và Phế Vật

17/01/2019

Chương 13 - Có Tháp Huyền Kim Phong

17/01/2019

Chương 14 - Cứng Hơn Sắt, Dai Hơn Thép

17/01/2019

Chương 15 - Có Canh Bổ Nguyên

17/01/2019

Chương 16 - Đường Hẹp Gặp Nhau

17/01/2019

Chương 17 - Tiện Tay

17/01/2019

Chương 18 - Lục Lọi

17/01/2019

Chương 19 - Có Ngư Củng Bối

17/01/2019

Chương 20 - Bỗng Nhiên Quay Đầu Lại

17/01/2019

Chương 21 - Mục Tiêu, Trái Tim!

17/01/2019

Chương 22 - Đoan Mộc Hoàng Hôn Gào Thét

17/01/2019

Chương 23 - Lưng Trần Giáp Sắt

17/01/2019

Chương 24 - Bằng Hữu

17/01/2019

Chương 25 - Người Tốt

17/01/2019

Chương 26 - Sơ Thắng

17/01/2019

Chương 27 - Hắn Là Sa Ngẫu Của Ta

17/01/2019

Chương 28 - Nghi Hoặc Của Lâu Lan

17/01/2019

Chương 29 - Tổ Diễm

17/01/2019

Chương 30 - Quân Sư Sa Ngẫu

17/01/2019

Chương 31 - Địa Hỏa Mạng Nhện

17/01/2019

Chương 32 - Ám Hiệu

17/01/2019

Chương 33 - Tiếng Vọng

17/01/2019

Chương 34 - Chia Tiền

17/01/2019

Chương 35 - Thu Hoạch Cùng Bạo Phát

17/01/2019

Chương 36 - Ác Mộng

17/01/2019

Chương 37 - Tiệm Mì

17/01/2019

Chương 38 - Tâm Ma

17/01/2019

Chương 39 - Múa Kiếm

17/01/2019

Chương 40 - 8000 Vạn Lửa Giận

17/01/2019
Top