Ngao Du Giang Hồ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ngao Du Giang Hồ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không

Ngày tạo: 11-12,2016

Ngày cập nhật: 16-11,2015 (123 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 8

Số lần đọc: 625

Tóm tắt:

Phiêu bạc giang hồ là điều mà nam nhân ai cũng muốn trải qua, Ngao Du Giang Hồ của tác giả Thập Tứ Lan là câu chuyện xuyên không rất hay, trải qua nhiều gian nan trong cuộc sống gặp đủ thứ loại người trên đời. Nàng là Tiểu Man, con vợ cả, mẹ nàng bị cha nàng bỏ rơi, trở thành cái người điên.

Tuổi thơ của nàng đầy những tiếng nhiếc móc, chửi bới, đói khổ. Đến khi mẹ nàng chết đi, cha nàng dẫn theo nhị nương đang có bầu về, một nhà bốn người sống với nhau nhưng mọi người chưa bao giờ nghe thấy lời oan trách của nàng.

Đặc biệt đó chỉ là vẻ bề ngoài của Tiểu Man xảo trá, thị tiền như mạng, lừa người thành tinh, ước mơ là làm cái tiểu phú bà, khai cái kĩ viện rồi mua một đống mĩ nam tử về dưỡng, ai cũng bị nàng vẻ bề ngoài cấp lừa gạt, các bạn đọc truyện sẽ rõ nha.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Chương 1

11/12/2016

Q.1 - Chương 2 - Chương 2

11/12/2016

Q.1 - Chương 3 - Chương 3

11/12/2016

Q.1 - Chương 4 - Chương 4

11/12/2016

Q.1 - Chương 5 - Chương 5

11/12/2016

Q.1 - Chương 6 - Chương 6

11/12/2016

Q.1 - Chương 7 - Chương 7

11/12/2016

Q.1 - Chương 8 - Chương 8

11/12/2016

Q.1 - Chương 9 - Chương 9

11/12/2016

Q.1 - Chương 10 - Chương 10

11/12/2016

Q.1 - Chương 11 - Chương 11

11/12/2016

Q.1 - Chương 12 - Chương 12

11/12/2016

Q.1 - Chương 13 - Chương 13

11/12/2016

Q.1 - Chương 14 - Chương 14

11/12/2016

Q.1 - Chương 15 - Chương 15

11/12/2016

Q.1 - Chương 16 - Chương 16

11/12/2016

Q.1 - Chương 17 - Chương 17

11/12/2016

Q.1 - Chương 18 - Chương 18

11/12/2016

Q.1 - Chương 19 - Chương 19

11/12/2016

Q.1 - Chương 20 - Chương 20

11/12/2016

Q.1 - Chương 21 - Chương 21

11/12/2016

Q.2 - Chương 1 - Chương 1

11/12/2016

Q.2 - Chương 2 - Chương 2

11/12/2016

Q.2 - Chương 3 - Chương 3

11/12/2016

Q.2 - Chương 4 - Chương 4

11/12/2016

Q.2 - Chương 5 - Chương 5

11/12/2016

Q.2 - Chương 6 - Chương 6

11/12/2016

Q.2 - Chương 7 - Chương 7

11/12/2016

Q.2 - Chương 8 - Chương 8

11/12/2016

Q.2 - Chương 9 - Chương 9

11/12/2016

Q.2 - Chương 10 - Chương 10

11/12/2016

Q.2 - Chương 11 - Chương 11

11/12/2016

Q.2 - Chương 12 - Chương 12

11/12/2016

Q.2 - Chương 13 - Chương 13

11/12/2016

Q.2 - Chương 14 - Chương 14

11/12/2016

Q.2 - Chương 15 - Chương 15

11/12/2016

Q.2 - Chương 16 - Chương 16

11/12/2016

Q.2 - Chương 17 - Chương 17

11/12/2016

Q.2 - Chương 18 - Chương 18

11/12/2016

Q.2 - Chương 19 - Chương 19

11/12/2016
Top