Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Thể Loại Truyện : Tiểu thuyết

Ngày tạo: 20-11,2016

Ngày cập nhật: 13-10,2016 (17 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 2

Số lần đọc: 635

Tóm tắt:

Bạn đang theo dõi truyện Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần của tác giả Lưu Thủy Vô Tình. Truyện tiểu thuyết hay khi sống trong kỷ viện, ai dám bảo rằng bản thân mình trong sạch?

Khi Thanh Lạc đã biết được sự thật này, cũng nghe đến mồn cả hai tai từ những người suốt ngày chưởi bới mình. Nhưng đắm chìm trong trụy lạc còn hơn là ương ngạnh giả thanh cao, rõ tự tại hơn không phải sao?

Nhìn đệ đệ do chính mình bảo vệ thuộc về một chỗ tốt, truyện như vậy dù hắn lún sâu vào vũng bùn này cũng cam tâm tình nguyện.

Xem Thêm
Top