Mắt Hoàng Kim
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mắt Hoàng Kim

Thể Loại Truyện : Đô thị

Ngày tạo: 20-09,2013

Ngày cập nhật: 20-09,2013 (377 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 6,210

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Mắt Hoàng Kim trên trang đọc truyện online. Điển Đương Hành làm công việc viên chức nhỏ Trang Duệ, trong một lần ngoài ý muốn trung ánh mắt phát sinh dị biến. Xa hoa gốm sứ, cổ sơ hào phóng đồng xanh khí, kinh tâm động phách đổ thạch, huệ chất lan tâm xinh đẹp hộ sĩ, lãnh nhược băng sương nhà giàu có thiên kim : ngàn vàng theo nhau mà đến, cuộc sống của hắn cũng tùy theo sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Chủ giác kiểm tra mấu chốt chữ —— Hoàng Kim Đồng ( Mắt Hoàng Kim)

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tai Họa Bất Ngờ

23/04/2013

Chương 2 - Bệnh Viện

23/04/2013

Chương 3 - Ảo Giác

23/04/2013

Chương 4 - Ra Viện

23/04/2013

Chương 5 - Song Đồng ( Thượng ).

23/04/2013

Chương 6 - Song Đồng (Hạ).

23/04/2013

Chương 7 - Chuyển Nhà.

23/04/2013

Chương 8 - Nhà Cũ

23/04/2013

Chương 9 - Liên Thánh

23/04/2013

Chương 10 - Bạn Bè

23/04/2013

Chương 11 - Phá Thư.

23/04/2013

Chương 12 - Dị Biến.

23/04/2013

Chương 13 - Thăng Cấp.

23/04/2013

Chương 14 - Bút Ký Hương Tổ ( Thượng).

23/04/2013

Chương 15 - Bút Ký Hương Tổ ( Hạ).

23/04/2013

Chương 16 - Ngẫu Nhiên Gặp.

23/04/2013

Chương 17 - Diệu Dụng Của Linh Khí.

23/04/2013

Chương 18 - Họp Lớp! ( Thượng )

23/04/2013

Chương 19 - Họp Lớp! ( Hạ )

23/04/2013

Chương 20 - Ăn Tết.

23/04/2013

Chương 21 - Chợ Đồ Cổ

23/04/2013

Chương 22 - Song Hoàng ( Thượng)

23/04/2013

Chương 23 - Song Hoàng ( Hạ )

23/04/2013

Chương 24 - Hồ Lô Nuôi Dế ( Thượng )

23/04/2013

Chương 25 - Hồ Lô Nuôi Dế ( Trung )

23/04/2013

Chương 26 - Hồ Lô Nuôi Dế ( Hạ )

23/04/2013

Chương 27 - Tam Hà Lưu

23/04/2013

Chương 28 - Chặn Ngang Một Cước

23/04/2013

Chương 29 - Du Lịch?

23/04/2013

Chương 30 - Che Dấu

23/04/2013

Chương 31 - Điểm Tâm Sáng

23/04/2013

Chương 32 - Tĩnh Trà Hiên

23/04/2013

Chương 33 - Kinh Diễm

23/04/2013

Chương 34 - Thưởng Trà (Thượng)

23/04/2013

Chương 35 - Thưởng Trà (Hạ)

23/04/2013

Chương 36 - Giám Bảo (1).

23/04/2013

Chương 37 - Giám Bảo (2)

23/04/2013

Chương 38 - Giám Bảo (3)

23/04/2013

Chương 39 - Giám Bảo (4).

23/04/2013

Chương 40 - Giám Bảo (5).

09/09/2013
Top