Man Hoang Hành
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Man Hoang Hành

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 19-11,2016

Ngày cập nhật: 29-01,2017 (77 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 4

Số lần đọc: 1,413

Tóm tắt:

Man Hoang Hành cuối cùng cũng được ra mắt, sau khi ta viết xong, cảm thấy thật là lâu, như Chu Tước được che bởi tấm mạng.

Hơn mười năm rồi!

Trong mấy ngày nay, kể từ hôm vừa mới viết truyện tiên hiệp xong, ta có cảm thấy hơi giật mình, tưởng như một giấc chiêm bao, những nhân vật trong cuốn truyệnđã được nói qua từ rất sớm, dù chỉ là một chút nhưng cũng là cuộc sống của bọn họ. Họ là Vạn Kiếm Nhất, Đạo Huyền, Điền Bất Dịch, Chu Tước, Thương Tùng, Tô Như, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Quỷ Vương, Thanh Long...

Ta từng nghĩ sẽ viết hết về họ, ta từng muốn đưa viết một câu chuyện thật hay về những người đó, về trần duyên. Có điều bởi vì lười... Đúng rồi, ta nghĩ chủ yếu chính là nguyên nhân này, không tìm viện cớ nào khác. Bởi vì lười, cho nên kéo theo không viết.

Có cảm giác thiếu nợ bọn họ.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Vây Công (Thượng)

19/11/2016

Chương 2 - Vây Công (Hạ)

19/11/2016

Chương 3 - Anh Kiệt (Thượng)

19/11/2016

Chương 4 - Anh Kiệt (Hạ)

19/11/2016

Chương 5 - Cổ Kiếm ( Thượng)

19/11/2016

Chương 6 - Cổ Kiếm (Hạ)

19/11/2016

Chương 7 - Hôn Mê(Thượng)

19/11/2016

Chương 8 - Hôn Mê (Hạ)

19/11/2016

Chương 9 - Bay Lên (Thượng)

19/11/2016

Chương 10 - Bay Lên (Hạ)

19/11/2016

Chương 11 - Chương 11

19/11/2016

Chương 12 - Chu Tước (Hạ)

19/11/2016

Chương 13 - Di Mệnh (Thượng)

19/11/2016

Chương 14 - Di Mệnh (Hạ)

19/11/2016

Chương 15 - Đồng Hành (Thượng)

19/11/2016

Chương 16 - Đồng Hành (Hạ)

19/11/2016

Chương 17 - Tranh Chấp (Thượng)

19/11/2016

Chương 18 - Tranh Chấp (Hạ)

19/11/2016

Chương 19 - Lựa Chọn (Thượng)

19/11/2016

Chương 20 - Lựa Chọn (Hạ)

01/12/2016

Chương 21 - Ly Biệt (Thượng)

03/12/2016

Chương 22 - Ly Biệt (Hạ)

04/12/2016

Chương 23 - Tiến Thối (Thượng)

05/12/2016

Chương 24 - Tiến Thối (Hạ)

05/12/2016

Chương 25 - Mưu Xa (Thượng)

07/12/2016

Chương 26 - Mưu Xa (Hạ)

07/12/2016

Chương 27 - Ngăn Địch (Thượng)

11/12/2016

Chương 28 - Ngăn Địch (Hạ)

11/12/2016

Chương 29 - Hoang Mạc (Thượng)

13/12/2016

Chương 30 - Hoang Mạc (Hạ)

13/12/2016

Chương 31 - Lời Bình (Thượng)

14/12/2016

Chương 32 - Lời Bình (Hạ)

15/12/2016

Chương 33 - Mặc Tuyết (Thượng)

16/12/2016

Chương 34 - Mặc Tuyết (Hạ)

17/12/2016

Chương 35 - Âm Thầm Đau Buồn (Thượng)

18/12/2016

Chương 36 - Âm Thầm Đau Buồn (Hạ)

19/12/2016

Chương 37 - Mùi Thối (Thượng)

20/12/2016

Chương 38 - Mùi Thối (Hạ)

20/12/2016

Chương 39 - Dẫn Đường (Thượng)

21/12/2016

Chương 40 - Dẫn Đường (Hạ)

22/12/2016
Top