Mạc Vũ Thanh Thông
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mạc Vũ Thanh Thông

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 22-05,2013 (36 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 627

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Mạc vũ thanh thông của tác giả Gia Cát Thanh Vân trên website đọc truyện online. Tháng ba, thuộc tiết mộ xuân, hoa cỏ xanh tươi, chim oanh bay lượn, cũng chính là một mùa mà cảnh sắc thành Giang Nam đẹp hơn hết cả. Trên đỉnh núi Mạc Can, mảnh trăng chênh chếch, ánh sáng trong vắt như pha lê, khung cảnh trông như tranh vẽ.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Kiếm Khí Núi Mạc Can

12/12/2016

Chương 2 - Mây Gió Động Đình

12/12/2016

Chương 3 - Tiểu Vũ Phi Tinh Trừng Quần Hung

12/12/2016

Chương 4 - Gặp Gỡ Nhau, Lại Sẵn Quen Nhau

12/12/2016

Chương 5 - Tâm Xà, Tâm Phật

12/12/2016

Chương 6 - Tử Phủ Kỳ Thư

12/12/2016

Chương 7 - Hai Con Chim Ưng Lạ

12/12/2016

Chương 8 - Ô Mông Ngọc Nữ Bỡn Đầu Đà

12/12/2016

Chương 9 - Tập Hiền Đài Thượng Quyết Thư Hùng

12/12/2016

Chương 10 - Kiếm Cô Trung Chém Đầu Ma Quái

12/12/2016

Chương 11 - Rắn Thiêng Ngậm Thư Báo Tin Dữ

12/12/2016

Chương 12 - Thần Y Diệu Thủ Cứu Quần Hùng

12/12/2016

Chương 13 - Biển Rộng Mênh Mông Chôn Cốt Phật

12/12/2016

Chương 14 - Phụ Nhân Bụng Dạ Khôn Lường

12/12/2016

Chương 15 - Mây Thảm Gió Sầu Trên Tiên Hà Lĩnh

12/12/2016

Chương 16 - Màu Nhuộm Tiên Hà Lĩnh

12/12/2016

Chương 17 - Hối Coi Gian Tặc Làm Tri Kỷ

12/12/2016

Chương 18 - Nỡ Đem Tây Tử Biến Thành Mô Mẫu

12/12/2016

Chương 19 - Ô Mông Xà Huyệt Gặp Duyên Lạ

12/12/2016

Chương 20 - Uốn Gối Khom Lưng Thờ Giặc Mãn

12/12/2016

Chương 21 - Máu Liệt Sĩ Tưới Đầu Núi Ô Mông

12/12/2016

Chương 22 - Thần Y Tay Độc Giết Hồ Nô

12/12/2016

Chương 23 - Truy Hồn Mặc Lệnh Chém Chim Ưng

12/12/2016

Chương 24 - Kim Tuyến Đấu Với Kỳ Xà

12/12/2016

Chương 25 - Quả Quý Hiếm Tặng Hai Mỹ Nhân

12/12/2016

Chương 26 - Tam Tinh Sáo Nguyệt Buộc Thần Y

12/12/2016

Chương 27 - Dưới Núi Ma Vân Bàn Độc Kế

12/12/2016

Chương 28 - Thiên Sơn Kiếm Khí Chấn Hoàng Hôn

12/12/2016

Chương 29 - Tay Trắng Lòng Son Giết Ưng Khuyển

12/12/2016

Chương 30 - Kiếm Quang San Ảnh Máu Chan Hòa

12/12/2016

Chương 31 - Hiển Thần Thông, Chính Tà Đấu Sức

12/12/2016

Chương 32 - Giáp Chủ Thần Công Phục La Hán

12/12/2016

Chương 33 - Nam Nhi Đại Chí Khôn Cùng

12/12/2016

Chương 34 - Thí Tướng Mong Vãn Hồi Cục Diện

12/12/2016

Chương 35 - Dưới Cây Quỷ Trượng Nguy Hiểm Thành Nhân

12/12/2016

Chương 36 - Chim Bay Đã Hết, Cung Còn Để Làm Chi?

12/12/2016
Top