Mặc Long
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mặc Long

Thể Loại Truyện : Tiểu thuyết

Ngày tạo: 03-05,2017

Ngày cập nhật: 03-05,2017 (8 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 7

Số lần đọc: 275

Tóm tắt:

Đừng bỏ qua truyện [Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long thuộc thể loại: Đạo mộ đồng nhân, tiểu thuyết full, sinh tử văn, được biên tập: Tiểu Triệt

Ngô Tà uống phải viên dược được làm từ máu của loài chim Tú Bà và nọc độc của Song lân tạo thành, liền có thể mang thai.

Này không phải là nghịch luân sao, truyện nam tử sao có thể sinh con a!

Xem Thêm
Top