Ma Thú Lãnh Chúa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ma Thú Lãnh Chúa

Thể Loại Truyện : Dị Giới

Ngày tạo: 07-09,2013

Ngày cập nhật: 07-09,2013 (833 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 9,457

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Ma thú lãnh chúa của tác giả Cao Pha trên trang đọc truyện online. Vô ý tìm được một cái vu tháp từ cổ mộ vạn năm tại Miêu Cương, Dương Lăng xuyên qua không gian đến một thế giới khác. Kẻ khác chỉ có thể gọi về một hai ma thú, nhưng Dương Lăng bằng vào Vu thuật mạnh mẽ lại có khả năng thuần hóa hàng vạn ma thú tạo thành cả ma thú quân đoàn...

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tích Huyết Thuần Hóa

05/04/2013

Chương 1 - Thu Hoạch

08/04/2013

Chương 2 - Ma Thú Tinh Huyết.

08/04/2013

Chương 2 - Linh Vu.

08/04/2013

Chương 3 - Thuần Hóa.

08/04/2013

Chương 3 - Tụ Linh Trận .

08/04/2013

Chương 4 - Khô Mộc Vệ Sĩ.

08/04/2013

Chương 4 - Mưu Sĩ.

08/04/2013

Chương 5 - Cắn Nát Cái Mông Của Ngươi.

08/04/2013

Chương 5 - Lợi Dụ .

08/04/2013

Chương 6 - Tiến Giai.

08/04/2013

Chương 6 - Phiền Toái Không Bình Thường .

08/04/2013

Chương 7 - Không Phải Hiểu Lầm Bình Thường

08/04/2013

Chương 7 - Đả Xuất Đầu Điểu.

08/04/2013

Chương 8 - Hoả Sơn Cốc.

08/04/2013

Chương 8 - Ta Muốn Một Cái Thủ Cấp .

08/04/2013

Chương 9 - Kê Lặc Ma Thú .

08/04/2013

Chương 9 - Thải Lạn Hắn Đích Mệnh Căn .

08/04/2013

Chương 10 - Ma Thú Quân Đoàn.

08/04/2013

Chương 10 - Tiểu Nha Đầu Sớm Phát Triển .

08/04/2013

Chương 11 - Độc Thứ

08/04/2013

Chương 11 - Kinh Hồn.

08/04/2013

Chương 12 - Ai Là Kẻ Dã Man Nhất

08/04/2013

Chương 12 - Sơn Cốc Con Nhện

08/04/2013

Chương 13 - Hiệp Nghị Dã Man.

08/04/2013

Chương 13 - Hồng Mao Lang Chu Vương.

08/04/2013

Chương 14 - Có Hẹn Với Nữ Thích Khách.

08/04/2013

Chương 14 - Quân Đoàn Con Nhện

08/04/2013

Chương 15 - Mục Thụ Nhân.

08/04/2013

Chương 15 - Thú Liệp.

08/04/2013

Chương 16 - Khô Mộc Chiến Sĩ.

08/04/2013

Chương 16 - Vu Trận.

08/04/2013

Chương 17 - Khổ Mạch Tửu Đích Hồi Báo.

08/04/2013

Chương 17 - Ma Thú Huyết Phù.

08/04/2013

Chương 18 - Thị Nữ Ngả Lỵ Ti

08/04/2013

Chương 18 - Sinh Mệnh Thụ Miêu.

08/04/2013

Chương 19 - Đổ Chú

08/04/2013

Chương 19 - Thông Linh Pháp Thuật.

08/04/2013

Chương 20 - Nỗi Oan Của Đại Kiếm Sư

08/04/2013

Chương 20 - Lục Vụ

08/04/2013
Top