Lương Trần Mỹ Cẩm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lương Trần Mỹ Cẩm

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 13-06,2017

Ngày cập nhật: 12-10,2018 (88 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 1,632

Tóm tắt:

Truyện Lương Trần Mỹ Cẩm của tác giả Trầm Hương Hôi Tẫn nói về Nàng chưa tới bốn mươi đã bách bệnh quấn thân. Lúc nàng chết, con trai ngôn tình cổ đại của nàng hẵng còn đang đón dâu.

Cẩm Triêu như thấy đời này chẳng thể quyến luyến chút truyện nào được nữa.

Nào ngờ tỉnh lại đang ở tuổi thiếu thì, lột xác trở nên phong nhã hào hoa.

Năm đó ta cuồng dại cố chấp.

Tới nay ta nguội lạnh như đao.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Chương 1

13/06/2017

Chương 2 - Ngày Trước

13/06/2017

Chương 3 - Mẫu Thân

13/06/2017

Chương 4 - Lưu Hương

13/06/2017

Chương 5 - Thỉnh An

13/06/2017

Chương 6 - Che Dấu

13/06/2017

Chương 7 - Thanh Bồ

13/06/2017

Chương 8 - Quản Sự

13/06/2017

Chương 9 - Cẩm Vinh

13/06/2017

Chương 10 - Đệ Đệ

13/06/2017

Chương 11 - Trà Bánh

13/06/2017

Chương 12 - Hoài Nghi

13/06/2017

Chương 13 - Cô Mẫu

13/06/2017

Chương 14 - Phát Bệnh

13/06/2017

Chương 15 - Tìm Người Mật Thám

13/06/2017

Chương 16 - Khiển Trách

13/06/2017

Chương 17 - Trừ Gian

13/06/2017

Chương 18 - Trừ Tịch

13/06/2017

Chương 19 - Ngày Đầu Năm

13/06/2017

Chương 20 - Tổ Gia

13/06/2017

Chương 21 - Diệp Hạn

16/06/2017

Chương 22 - Kĩ Thuật Thêu

16/06/2017

Chương 23 - Thục Tú(*)

16/06/2017

Chương 24 - Khó Nhịn

16/06/2017

Chương 25 - Kỷ Gia

16/06/2017

Chương 26 - Bàn Bạc

16/06/2017

Chương 27 - Nghe Lén

16/06/2017

Chương 28 - Tức Giận

16/06/2017

Chương 29 - Mùa Đông Thú Vị

16/06/2017

Chương 30 - La Tố

16/06/2017

Chương 31 - Khuyên Nhủ

16/06/2017

Chương 32 - Quyết Định

16/06/2017

Chương 33 - Thăm Dò

16/06/2017

Chương 34 - Nội Tình

16/06/2017

Chương 35 - Quản Giáo

16/06/2017

Chương 36 - Thị Uy

16/06/2017

Chương 37 - Việc Học

16/06/2017

Chương 38 - Chất Vấn

16/06/2017

Chương 39 - Rời Đi

16/06/2017

Chương 40 - Bệnh Tình

16/06/2017
Top