Lục Tiểu Phụng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lục Tiểu Phụng

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 01-08,2014

Ngày cập nhật: 01-08,2014 (152 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 7

Số lần đọc: 4,313

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Lục tiểu phụng của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Lục Tiểu Phụng, là một nhân vật nổi tiếng trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Cổ Long với biệt hiệu "Tứ mi mao" - người có bốn hàng lông mày, bởi bộ ria mép của anh mảnh như lông mày vậy. Nhân vật này là một người chuyên làm việc nghĩa, tuy có võ công lợi hại là "Linh tê nhất chỉ", song Cổ Long không chú trọng lắm về việc miêu tả võ công của anh, mà tập trung khai thác khả năng phá án ("Lục Tiểu Phụng hệ liệt" là truyện võ hiệp song mang tính trinh thám nhiều hơn). Tật xấu của nhân vật này là mê rượu và nữ nhân. Lục Tiểu Phụng còn có những "biệt hiệu" khác do các "hảo bằng hữu" đặt cho: Lục Ba Trứng, Lục Tiểu Kê...

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 5 - Kim Bằng Vương Thuật Chuyện Phiêu Lưu

31/07/2014

Q.1 - Chương 7 - Tắt Đèn Nhà Ngói Cũng Như Nhà Tranh

31/07/2014

Q.1 - Chương 8 - Giữ Người Rồi Lại Đuổi Người Ngay

31/07/2014

Q.1 - Chương 11 - Phất Tay Áo Tựa Nước Chảy Mây Trôi

31/07/2014

Q.1 - Chương 14 - Sau Bức Màn Ai Đứng Giật Dây

31/07/2014

Q.1 - Chương 29 - Cơ Quan Thất Nghiệm Hoắc Hưu Tàn Đời

31/07/2014

Q.2 - Chương 1 - Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang

31/07/2014

Q.2 - Chương 2 - Nhân Vật Cự Phách Là Kim Cửu Linh

31/07/2014

Q.2 - Chương 4 - Một Điểm Son Vui Lòng Thiếu Nữ

31/07/2014

Q.2 - Chương 5 - Lớp Tuồng Hay Còn Để Về Sau

31/07/2014

Q.2 - Chương 7 - Mặt Giai Nhân Đượm Vẻ Thê Lương

31/07/2014

Q.2 - Chương 10 - Lục Lang Mạo Hiểm Thám Vương Phủ

31/07/2014

Q.2 - Chương 12 - Ngũ Độc Nương Tử Công Tôn Lan

31/07/2014

Q.2 - Chương 14 - Đêm Trăng Tròn Phát Sinh Án Mạng

31/07/2014

Q.2 - Chương 19 - Lừa Tiểu Phụng Đại Nương Thi Kế

31/07/2014

Q.2 - Chương 23 - Một Lời Đã Hứa Phải Giao Tranh

31/07/2014

Q.3 - Chương 1 - Lục Công Tử Giải Cứu Anh Hùng

31/07/2014

Q.3 - Chương 4 - Người Mê Gái Khôn Thành Đạo Kiếm Sĩ

31/07/2014

Q.3 - Chương 5 - Một Tân Khổ Thành Canh Bạc

31/07/2014

Q.3 - Chương 8 - Nhẹ Bề Sinh Tử, Nặng Mối Sinh Ly

31/07/2014

Q.3 - Chương 9 - Nói Dối Vài Câu Cũng Chẳng Sao

31/07/2014

Q.3 - Chương 11 - Hạnh Phúc Bạn Coi Như Mình Thụ Hưởng

31/07/2014

Q.3 - Chương 12 - Ai Là Hung Thủ Giết Anh Phong ?

31/07/2014

Q.3 - Chương 15 - Ai Ngờ Mặt Đó Lại Là Tây Môn

31/07/2014

Q.3 - Chương 17 - Được Cuộc Lấy Băng Thua Mất Kiếm

31/07/2014

Q.3 - Chương 20 - Ngó Biển Đề Quần Thần Bở Vía

31/07/2014

Q.3 - Chương 25 - Hào Kiệt Mang Ơn Kẻ Giết Mình

31/07/2014

Q.4 - Chương 1 - Hảo Tâm Cứu Mỹ Nhân

31/07/2014

Q.4 - Chương 2 - Căn Hầm Bí Mật

31/07/2014

Q.4 - Chương 8 - Ma Nữ Động Tà Tâm

31/07/2014

Q.5 - Chương 2 - Đồng Bệnh Tương Lân

31/07/2014

Q.5 - Chương 5 - Khổ Nói Không Hết Lời

31/07/2014

Q.6 - Chương 5 - Một Trận Đánh Bạc Hào Hứng

31/07/2014

Q.6 - Chương 6 - Địa Huyệt Thần Bí

31/07/2014

Q.6 - Chương 9 - Cơ Hồ Gặp Long Vương

31/07/2014

Q.6 - Chương 14 - Trượng Nghĩa Cứu Người

31/07/2014

Q.7 - Chương 2 - Một Kẻ Cùng Cực Gần Muốn Chết

01/08/2014

Q.7 - Chương 6 - Bảy Lạng Bông, Một Chiếc Mặt Nạ

01/08/2014

Q.7 - Chương 7 - Cửu Thiên Tiên Nữ Hạ Phàm Trần

01/08/2014

Q.7 - Chương 8 - Ngọc Bội Có Đi Được Không

01/08/2014