Long Uyên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Uyên

Thể Loại Truyện : Tiểu thuyết

Ngày tạo: 17-01,2017

Ngày cập nhật: 18-01,2017 (40 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 5

Số lần đọc: 769

Tóm tắt:

Truyện Long Uyên của tác giả Ưu Thương Đích Bàn Đầu Ngư là một câu truyện tiểu thuyết hay nhất, đam mỹ cổ đại, long tộc, ngọt ngào, sinh tử, 1×1, HE.

Thanh long vương cùng Bạch long cũng không thể không nói đến chuyện xưa, đến sinh tử văn Long thần. Từ lúc bóng đêm hướng tới ánh sáng, ánh mắt của Thanh long vương từ ngàn năm qua cho tới bây giờ cũng chỉ đặt trên người nọ, chỉ duy nhất một người mà thôi. Truyện hay bắt đầu từ thuở bình minh, Bạch long cởi bỏ tấm áo choàng thế thân đẹp đẽ . . . Người đau lòng phải chăng càng lúc càng xa?

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Nhất]

17/01/2017

Chương 2 - Nhị]

17/01/2017

Chương 3 - Tam]

17/01/2017

Chương 4 - Tứ]

17/01/2017

Chương 5 - Ngũ]

17/01/2017

Chương 6 - Long Uyên [Long Minh: Lục]

17/01/2017

Chương 7 - Long Uyên [Long Thê: Nhất]

17/01/2017

Chương 8 - Nhị]

17/01/2017

Chương 9 - Tam]

17/01/2017

Chương 10 - Tứ]

17/01/2017

Chương 11 - Long Uyên [Long Thê: Ngũ]

17/01/2017

Chương 12 - Lục]

17/01/2017

Chương 13 - Thất]

17/01/2017

Chương 14 - Nhất]

17/01/2017

Chương 15 - Nhị]

17/01/2017

Chương 16 - Tam]

17/01/2017

Chương 17 - Tứ]

17/01/2017

Chương 18 - Ngũ]

17/01/2017

Chương 19 - Lục]

17/01/2017

Chương 20 - Long Uyên [Long Điên: Thất]

17/01/2017

Chương 21 - Long Uyên [Long Hậu: Nhất]

17/01/2017

Chương 22 - Nhị]

17/01/2017

Chương 23 - Tam]

17/01/2017

Chương 24 - Long Uyên [Long Hậu: Tứ]

17/01/2017

Chương 25 - Ngũ]

17/01/2017

Chương 26 - Long Uyên [Long Hậu: Lục]

17/01/2017

Chương 27 - Thất]

17/01/2017

Chương 28 - Bát]

17/01/2017

Chương 29 - Cửu]

17/01/2017

Chương 30 - Thập]

17/01/2017

Chương 31 - Thập Nhất]

17/01/2017

Chương 32 - Thập Nhị]

17/01/2017

Chương 33 - Thập Tam]

17/01/2017

Chương 34 - Thập Tứ]

17/01/2017

Chương 35 - Thập Ngũ]

17/01/2017

Chương 36 - Long Uyên [Long Hậu: Thập Lục]

17/01/2017

Chương 37 - Thập Thất]

17/01/2017

Chương 38 - Thập Bát]

17/01/2017

Chương 39 - Long Uyên [Long Hậu: Thập Cửu]

17/01/2017

Chương 40 - Long Uyên [Long Hậu: Nhị Thập] + Lời Tác Giả

17/01/2017
Top