Thể loại Xuyên Không
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
 152 |   950.00 
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
 526 |   677.00 
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
 291 |   556.00 
Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
 85 |   5.00 
Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
 332 |   5.00 
Tĩnh Nữ Truyền
 206 |   729.00 
Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
 350 |   632.00 
Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
 22 |   5.00 
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
 448 |   694.00 
Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
 1 |   1,000.00 
Tà Phượng Nghịch Thiên
 605 |   694.00 
Hệ Thống Toàn Năng Hóa
 1 |   950.00 
Cao Thủ Thâu Hương
 32 |   5.00 
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
 261 |   705.00 
Đỉnh Phong Chí Tôn
 351 |   706.00 
Học Y Ở Thế Giới Song Song
 76 |   5.00 
Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
 199 |   5.00 
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
 213 |   5.00 
Xuyên Không Kì Cục Truyện
 82 |   715.00 
Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
 99 |   5.00 
Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
 42 |   5.00 
Bia Đỡ Đạn Phản Công
 50 |   735.00 
Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
 137 |   5.00 
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
 226 |   792.00 
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
 483 |   557.00 
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
 99 |   657.00 
Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
 1,483 |   722.00 
Nữ Hoàng Tuyển Phu
 476 |   606.00 
Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi
 79 |   838.00 
Con Trai Là Nam Phụ
 11 |   5.00 
Y Lộ Phong Hoa
 117 |   574.00 
Cuồng Huyết Thiên Ma
 480 |   803.00 
Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
 1 |   5.00 
Tướng Phủ Đích Nữ
 177 |   634.00 
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
 507 |   771.00 
Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
 221 |   621.00 
Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
 5 |   795.00 
Tiên Khúc Tiêu Dao
 27 |   5.00 
Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
 164 |   635.00 
Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
 1 |   950.00