Thể loại Truyện ma
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
 4 |   554.00 
Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn
 16 |   543.00 
Số Trời Cay Nghiệt
 45 |   536.00 
Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)
 30 |   611.00 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 26 |   729.00 
Ác Linh Quốc Gia 2
 1,022 |   10.00 
Thâm Dạ Thư Ốc
 33 |   5.00 
Thâm Dạ Thư Ốc
 35 |   5.00 
Ác Linh Quốc Gia 2
 25 |   459.00 
Số Trời Cay Nghiệt
 56 |   500.00 
Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn
 45 |   1,000.00 
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
 1,646 |   1,000.00 
Chuông Gió
 3,083 |   9.65 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 18,192 |   7.23 
Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)
 193 |   575.00 
Biệt Thự Ma Ám
 640 |   1,000.00 
Cái Chết Ảo
 84 |   630.00 
Cô Dâu Thứ Bảy
 208 |   670.00 
Thanh Hành Đăng
 172 |   1,000.00 
Phủ Tiên Độc Cổ
 218 |   1,000.00 
Tự Truyện Tâm Linh: Nghiệp Âm
 313 |   1,000.00 
Thánh Tuyền Tầm Tung
 1,709 |   6.00 
Nhà Trọ Địa Ngục
 2,338 |   0.00 
Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)
 2,777 |   8.63 
Tổ Điều Tra Và Những Vụ Án Bí Hiểm
 811 |   1,000.00 
Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
 7,386 |   8.80 
Vùng Đất Vô Hình
 4,005 |   7.29 
Tanh
 788 |   1,000.00 
Kẻ Trộm Mộ
 1,215 |   1,000.00 
Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp
 834 |   8.30 
Thiên Huyền Địa Hoàng
 3,938 |   10.00 
Người Vợ Khủng Bố
 735 |   1,000.00 
Ngôi Nhà Quỷ Quái
 1,478 |   1,000.00 
Lớp Học Kinh Dị
 3,652 |   9.86 
Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
 1,650 |   10.00 
Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ
 802 |   10.00 
Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm
 2,139 |   5.50 
Lớp Học Của Ngày Tận Thế
 253 |   10.00 
Kẻ Phá Án Đại Tài
 314 |   10.00 
Cho Vừa Lòng Nhau
 244 |   10.00 
Top