Thể loại Truyện ma
Chồng Yêu Là Quỷ
 35 |   5.00 
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
 22 |   554.00 
Ác Linh Quốc Gia 2
 57 |   459.00 
Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)
 61 |   611.00 
Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn
 34 |   543.00 
Số Trời Cay Nghiệt
 69 |   536.00 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 49 |   729.00 
Ác Linh Quốc Gia 2
 1,063 |   10.00 
Thâm Dạ Thư Ốc
 51 |   5.00 
Thâm Dạ Thư Ốc
 73 |   5.00 
Số Trời Cay Nghiệt
 108 |   500.00 
Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn
 72 |   1,000.00 
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
 1,739 |   1,000.00 
Chuông Gió
 3,125 |   9.65 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 20,739 |   7.23 
Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)
 209 |   575.00 
Biệt Thự Ma Ám
 1 |   625.00 
Biệt Thự Ma Ám
 694 |   1,000.00 
Cái Chết Ảo
 111 |   630.00 
Cô Dâu Thứ Bảy
 232 |   670.00 
Thanh Hành Đăng
 191 |   1,000.00 
Phủ Tiên Độc Cổ
 240 |   1,000.00 
Tự Truyện Tâm Linh: Nghiệp Âm
 360 |   1,000.00 
Thánh Tuyền Tầm Tung
 1,770 |   6.00 
Nhà Trọ Địa Ngục
 2,447 |   0.00 
Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)
 2,819 |   8.63 
Tổ Điều Tra Và Những Vụ Án Bí Hiểm
 836 |   1,000.00 
Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
 7,661 |   8.80 
Vùng Đất Vô Hình
 4,067 |   7.29 
Tanh
 823 |   1,000.00 
Kẻ Trộm Mộ
 1,259 |   1,000.00 
Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp
 870 |   8.30 
Thiên Huyền Địa Hoàng
 4,004 |   10.00 
Người Vợ Khủng Bố
 751 |   1,000.00 
Ngôi Nhà Quỷ Quái
 1,525 |   1,000.00 
Lớp Học Kinh Dị
 3,698 |   9.86 
Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
 1,671 |   10.00 
Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ
 842 |   10.00 
Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm
 2,177 |   5.50 
Lớp Học Của Ngày Tận Thế
 274 |   10.00 
Top