Thể loại Tiểu thuyết
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
 5 |   553.00 
Hành Trình Huyền Thoại P3
 28 |   794.00 
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
 197 |   257.00 
Tu Chân Chi Giới
 19 |   963.00 
Cố Nhân
 26 |   5.00 
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
 157 |   5.00 
Tu Chân Chi Giới
 1,190 |   1,000.00 
Thần Thoại Hy Lạp
 74 |   5.00 
Trẻ Và Vụng Về
 38 |   5.00 
Tiếng Người
 36 |   5.00 
Hắc Phong Thành Chiến Ký
 497 |   1,000.00 
Ác Ma Cũng Đi Làm
 906 |   4.00 
Kinh Thánh Của Một Người
 67 |   5.00 
Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
 1,271 |   1,000.00 
Bước Đường Cùng
 43 |   600.00 
Tương Ngộ Chi Duyên
 208 |   950.00 
Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu
 272 |   1,000.00 
Trở Lại Những Năm 80
 3 |   582.00 
Gió Qua Rặng Mù U
 845 |   1,000.00 
Giống Rồng
 1,011 |   1,000.00 
Tương Kiến Hoan
 230 |   1,000.00 
Thằng Nhỏ Ngốc
 160 |   1,000.00 
Trở Lại Những Năm 80
 739 |   1,000.00 
Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
 1,497 |   0.00 
Hoa Trong Gió Mây
 185 |   5.00 
Thánh Tuyền Tầm Tung
 1,709 |   6.00 
Bí Mật Của Hạnh Phúc
 230 |   1,000.00 
Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
 158 |   800.00 
Một Mình Yêu Anh
 222 |   1,000.00 
Nịch Ái
 569 |   950.00 
Quan Hệ Không Đứng Đắn
 1,266 |   1,000.00 
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
 1,543 |   10.00 
Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
 1,374 |   1,000.00 
Lâm Lạc Tịch Chiếu
 1,367 |   10.00 
Nhà Trọ Địa Ngục
 2,338 |   0.00 
Quỷ Huynh
 434 |   1,000.00 
Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)
 214 |   1,000.00 
Hoàn Khố Thế Tử Phi
 8,878 |   9.19 
Hảo Nữ Trung Hoa
 158 |   1,000.00 
Tuổi Trẻ Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Đi Qua
 622 |   1,000.00 
Top