Thể loại Tiểu thuyết
Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
 1 |   525.00 
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
 24 |   553.00 
Hành Trình Huyền Thoại P3
 74 |   794.00 
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
 318 |   257.00 
Tu Chân Chi Giới
 50 |   963.00 
Cố Nhân
 46 |   5.00 
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
 213 |   5.00 
Tu Chân Chi Giới
 1,261 |   1,000.00 
Thần Thoại Hy Lạp
 110 |   5.00 
Trẻ Và Vụng Về
 57 |   5.00 
Tiếng Người
 55 |   5.00 
Hắc Phong Thành Chiến Ký
 608 |   1,000.00 
Ác Ma Cũng Đi Làm
 967 |   4.00 
Kinh Thánh Của Một Người
 104 |   5.00 
Không Thể Buông Tha
 2 |   638.00 
Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
 1,414 |   1,000.00 
Bước Đường Cùng
 81 |   600.00 
Tương Ngộ Chi Duyên
 236 |   950.00 
Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu
 305 |   1,000.00 
Trở Lại Những Năm 80
 15 |   582.00 
Gió Qua Rặng Mù U
 897 |   1,000.00 
Gió Qua Rặng Mù U
 3 |   925.00 
Giống Rồng
 1,101 |   1,000.00 
Tương Kiến Hoan
 252 |   1,000.00 
Thằng Nhỏ Ngốc
 213 |   1,000.00 
Trở Lại Những Năm 80
 847 |   1,000.00 
Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
 1,598 |   0.00 
Hoa Trong Gió Mây
 209 |   5.00 
Thánh Tuyền Tầm Tung
 1,772 |   6.00 
Bí Mật Của Hạnh Phúc
 257 |   1,000.00 
Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
 192 |   800.00 
Một Mình Yêu Anh
 242 |   1,000.00 
Nịch Ái
 613 |   950.00 
Quan Hệ Không Đứng Đắn
 1,410 |   1,000.00 
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
 1,630 |   10.00 
Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
 1,423 |   1,000.00 
Lâm Lạc Tịch Chiếu
 1,405 |   10.00 
Nhà Trọ Địa Ngục
 2,449 |   0.00 
Quỷ Huynh
 458 |   1,000.00 
Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)
 232 |   1,000.00 
Top