Thể loại Tiểu thuyết
Niễn Ngọc Thành Trần
 9 |   5.00 
Biến Đi!! Tôi Ko Cần Anh Lần Hai! Tên Vampire Đáng Ghét!!
 12 |   750.00 
Ranh Giới
 26 |   820.00 
Y Thủ Che Thiên
 29 |   841.00 
Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
 38 |   525.00 
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
 49 |   553.00 
Hành Trình Huyền Thoại P3
 103 |   794.00 
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
 408 |   257.00 
Tu Chân Chi Giới
 68 |   963.00 
Cố Nhân
 72 |   5.00 
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
 253 |   5.00 
Tu Chân Chi Giới
 1,355 |   1,000.00 
Thần Thoại Hy Lạp
 154 |   5.00 
Trẻ Và Vụng Về
 81 |   5.00 
Tiếng Người
 80 |   5.00 
Hắc Phong Thành Chiến Ký
 756 |   1,000.00 
Ác Ma Cũng Đi Làm
 1,012 |   4.00 
Kinh Thánh Của Một Người
 150 |   5.00 
Không Thể Buông Tha
 70 |   638.00 
Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
 1,485 |   1,000.00 
Bước Đường Cùng
 103 |   600.00 
Tương Ngộ Chi Duyên
 276 |   950.00 
Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu
 349 |   1,000.00 
Trở Lại Những Năm 80
 38 |   582.00 
Gió Qua Rặng Mù U
 1,056 |   1,000.00 
Gió Qua Rặng Mù U
 35 |   925.00 
Giống Rồng
 1,195 |   1,000.00 
Tương Kiến Hoan
 271 |   1,000.00 
Thằng Nhỏ Ngốc
 238 |   1,000.00 
Trở Lại Những Năm 80
 1,198 |   1,000.00 
Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
 1,749 |   0.00 
Hoa Trong Gió Mây
 235 |   5.00 
Thánh Tuyền Tầm Tung
 1,841 |   6.00 
Bí Mật Của Hạnh Phúc
 285 |   1,000.00 
Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
 212 |   800.00 
Một Mình Yêu Anh
 261 |   1,000.00 
Nịch Ái
 679 |   950.00 
Quan Hệ Không Đứng Đắn
 1,553 |   1,000.00 
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
 1,806 |   10.00 
Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
 1,501 |   1,000.00 
Top