Thể loại Sắc hiệp
Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
 10 |   5.00 
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
 26 |   5.00 
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
 160 |   533.00 
Lạc Thần
 150 |   925.00 
Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ
 25 |   5.00 
Quyến Rũ Sư Phụ
 23 |   5.00 
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
 41 |   950.00 
Trọng Sinh Biên Bất Phụ
 57 |   5.00 
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
 111 |   5.00 
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
 118 |   950.00 
Lạc Thần
 320 |   950.00 
Anh Hàng Xóm Biến Thái
 276 |   950.00 
Phi Thăng Tu Chân Quyển
 149 |   5.00 
Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần
 196 |   1,000.00 
Hệ Thống Liệp Diễm
 880 |   1,000.00 
Sắc Loạn Tiêu Dao
 175 |   1,000.00 
Thanh Niên Óc Chó
 195 |   1,000.00 
Dâm Ma Tăng
 55 |   550.00 
Cửu Cốt Chiến Thần Quyết
 751 |   10.00 
Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung
 5,022 |   9.17 
Việt Cổ Di Tình
 2,338 |   9.00 
Top