Thể loại Quân sự
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
 294 |   950.00 
Lĩnh Nam Ký
 212 |   536.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 416 |   671.00 
Tử Dương
 300 |   599.00 
Con Đường Vận Mệnh
 600 |   733.00 
Vĩnh Hằng Quốc Độ
 13 |   5.00 
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
 107 |   5.00 
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
 371 |   5.00 
Thủy Chiến
 52 |   5.00 
Bắc Tống Nhàn Vương
 25 |   592.00 
Cơ Giới Khách
 21 |   656.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 58 |   735.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 6,585 |   8.14 
Tử Dương
 4,252 |   5.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 2,189 |   1,000.00 
Con Đường Vận Mệnh
 469 |   5.00 
Lĩnh Nam Ký
 705 |   5.00 
Bá Nghiệp
 112 |   5.00 
Cơ Giới Khách
 2,440 |   10.00 
Trường Ninh Đế Quân
 232 |   950.00 
Trường Ninh Đế Quân
 1 |   550.00 
Hệ Thống Vạn Năng
 135 |   5.00 
Đại Ngụy Cung Đình
 260 |   850.00 
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
 3,038 |   10.00 
Hãn Thích
 9,016 |   9.75 
Hàn Môn Trạng Nguyên
 654 |   10.00 
Hồi Kí Dị Thường Ở Warcraft
 534 |   9.50 
Bắc Tống Phong Lưu
 60,696 |   9.88 
Mật Thám Phong Vân (New)
 6,420 |   9.00 
Lẳng Lơ Tao Nhã
 4,014 |   5.96 
Ngược Về Thời Lê Sơ
 6,785 |   10.00 
Nhiếp Chính Đại Minh
 542 |   5.75 
Trí Tuệ Đại Tống
 6,324 |   10.00 
Hán Mạt Triệu Hổ
 347 |   10.00 
Giang Sơn Chiến Đồ
 5,697 |   4.00 
Đông Cung Chi Chủ
 7,904 |   9.60 
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới
 1,077 |   10.00 
Thâu Hương
 2,929 |   7.13 
Iraq Phong Vân
 2,224 |   5.25 
Luyến Nhân Tâm
 538 |   5.00 
Top