Thể loại Quân sự
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
 563 |   950.00 
Lĩnh Nam Ký
 314 |   536.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 652 |   671.00 
Thủy Chiến
 89 |   5.00 
Tử Dương
 411 |   599.00 
Con Đường Vận Mệnh
 926 |   733.00 
Vĩnh Hằng Quốc Độ
 35 |   5.00 
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
 181 |   5.00 
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
 556 |   5.00 
Bắc Tống Nhàn Vương
 50 |   592.00 
Cơ Giới Khách
 72 |   656.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 119 |   735.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 6,672 |   8.14 
Tử Dương
 4,735 |   5.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 2,526 |   1,000.00 
Con Đường Vận Mệnh
 553 |   5.00 
Lĩnh Nam Ký
 792 |   5.00 
Bá Nghiệp
 146 |   5.00 
Cơ Giới Khách
 2,736 |   10.00 
Trường Ninh Đế Quân
 257 |   950.00 
Trường Ninh Đế Quân
 18 |   550.00 
Hệ Thống Vạn Năng
 175 |   5.00 
Đại Ngụy Cung Đình
 292 |   850.00 
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
 3,074 |   10.00 
Hãn Thích
 9,083 |   9.75 
Hàn Môn Trạng Nguyên
 696 |   10.00 
Hồi Kí Dị Thường Ở Warcraft
 587 |   9.50 
Bắc Tống Phong Lưu
 61,180 |   9.88 
Mật Thám Phong Vân (New)
 6,504 |   9.00 
Lẳng Lơ Tao Nhã
 4,106 |   5.96 
Ngược Về Thời Lê Sơ
 6,853 |   10.00 
Nhiếp Chính Đại Minh
 577 |   5.75 
Trí Tuệ Đại Tống
 6,370 |   10.00 
Hán Mạt Triệu Hổ
 383 |   10.00 
Giang Sơn Chiến Đồ
 5,746 |   4.00 
Đông Cung Chi Chủ
 7,966 |   9.60 
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới
 1,110 |   10.00 
Thâu Hương
 2,972 |   7.13 
Iraq Phong Vân
 2,259 |   5.25 
Luyến Nhân Tâm
 568 |   5.00 
Top