Thể loại Lịch sử
Dạ Thiên Tử
 29 |   699.00 
Lĩnh Nam Ký
 212 |   536.00 
Tử Dương
 300 |   599.00 
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
 370 |   5.00 
Đại Minh Vương Hầu
 78 |   733.00 
Bắc Tống Nhàn Vương
 25 |   592.00 
Đế Trụ
 23 |   530.00 
Trở Về Năm 1981 Oº°
 60 |   782.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 58 |   735.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 6,585 |   8.14 
Tử Dương
 4,252 |   5.00 
Lĩnh Nam Ký
 705 |   5.00 
Bá Nghiệp
 112 |   5.00 
Đại Ngụy Cung Đình
 260 |   850.00 
Giống Rồng
 1,101 |   1,000.00 
Đại Đường Tiểu Lang Trung
 9,551 |   10.00 
Y Thống Giang Sơn
 4,363 |   0.00 
Đại Quốc Tặc
 3,349 |   10.00 
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
 3,038 |   10.00 
Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
 1,093 |   10.00 
Hãn Thích
 9,016 |   9.75 
Hàn Môn Trạng Nguyên
 654 |   10.00 
Binh Lâm Thiên Hạ
 14,056 |   9.75 
Bắc Tống Phong Lưu
 60,696 |   9.88 
Thiên Giáng Đại Vận
 5,106 |   7.45 
Mật Thám Phong Vân (New)
 6,420 |   9.00 
Lẳng Lơ Tao Nhã
 4,014 |   5.96 
Huyền Thoại Quay Về
 702 |   10.00 
Cổ Loa Thành
 208 |   1,000.00 
Ngược Về Thời Lê Sơ
 6,785 |   10.00 
Trọng Sinh Tái Vi Độc Phụ​
 998 |   9.83 
Thiên Tống
 8,371 |   10.00 
Trí Tuệ Đại Tống
 6,324 |   10.00 
Hán Mạt Triệu Hổ
 347 |   10.00 
Giang Sơn Chiến Đồ
 5,697 |   4.00 
Đông Cung Chi Chủ
 7,904 |   9.60 
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới
 1,077 |   10.00 
Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam
 2,173 |   10.00 
Khánh Dư Niên
 7,155 |   5.00 
Đế Trụ
 3,815 |   0.00 
Top