Thể loại Lịch sử
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
 78 |   5.00 
Đại Minh Vương Hầu
 24 |   733.00 
Tử Dương
 141 |   599.00 
Lĩnh Nam Ký
 94 |   536.00 
Bắc Tống Nhàn Vương
 6 |   592.00 
Đế Trụ
 4 |   530.00 
Trở Về Năm 1981 Oº°
 30 |   782.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 20 |   735.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 6,451 |   8.14 
Tử Dương
 3,821 |   5.00 
Lĩnh Nam Ký
 594 |   5.00 
Bá Nghiệp
 79 |   5.00 
Đại Ngụy Cung Đình
 199 |   850.00 
Giống Rồng
 1,011 |   1,000.00 
Đại Đường Tiểu Lang Trung
 9,430 |   10.00 
Y Thống Giang Sơn
 4,280 |   0.00 
Đại Quốc Tặc
 3,229 |   10.00 
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
 3,004 |   10.00 
Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
 1,060 |   10.00 
Hãn Thích
 8,908 |   9.75 
Hàn Môn Trạng Nguyên
 623 |   10.00 
Binh Lâm Thiên Hạ
 13,911 |   9.75 
Bắc Tống Phong Lưu
 60,017 |   9.88 
Thiên Giáng Đại Vận
 4,971 |   7.45 
Mật Thám Phong Vân (New)
 6,347 |   9.00 
Lẳng Lơ Tao Nhã
 3,967 |   5.96 
Huyền Thoại Quay Về
 663 |   10.00 
Cổ Loa Thành
 193 |   1,000.00 
Ngược Về Thời Lê Sơ
 6,657 |   10.00 
Trọng Sinh Tái Vi Độc Phụ​
 942 |   9.83 
Thiên Tống
 8,278 |   10.00 
Trí Tuệ Đại Tống
 6,239 |   10.00 
Hán Mạt Triệu Hổ
 314 |   10.00 
Giang Sơn Chiến Đồ
 5,619 |   4.00 
Đông Cung Chi Chủ
 7,808 |   9.60 
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới
 1,041 |   10.00 
Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam
 2,106 |   10.00 
Khánh Dư Niên
 7,064 |   5.00 
Đế Trụ
 3,755 |   0.00 
Thâu Hương
 2,887 |   7.13 
Top