Thể loại Lịch sử
Những Vụ Án Trên Thế Giới
 2 |   900.00 
Dạ Thiên Tử
 149 |   699.00 
Lĩnh Nam Ký
 314 |   536.00 
Tử Dương
 411 |   599.00 
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
 556 |   5.00 
Đại Minh Vương Hầu
 132 |   733.00 
Bắc Tống Nhàn Vương
 50 |   592.00 
Đế Trụ
 47 |   530.00 
Trở Về Năm 1981 Oº°
 79 |   782.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 119 |   735.00 
Siêu Cấp Gia Đinh
 6,672 |   8.14 
Tử Dương
 4,735 |   5.00 
Lĩnh Nam Ký
 792 |   5.00 
Bá Nghiệp
 146 |   5.00 
Đại Ngụy Cung Đình
 292 |   850.00 
Giống Rồng
 1,195 |   1,000.00 
Đại Đường Tiểu Lang Trung
 9,604 |   10.00 
Y Thống Giang Sơn
 4,439 |   0.00 
Đại Quốc Tặc
 3,445 |   10.00 
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
 3,074 |   10.00 
Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
 1,170 |   10.00 
Hãn Thích
 9,083 |   9.75 
Hàn Môn Trạng Nguyên
 696 |   10.00 
Binh Lâm Thiên Hạ
 14,166 |   9.75 
Bắc Tống Phong Lưu
 61,180 |   9.88 
Thiên Giáng Đại Vận
 5,191 |   7.45 
Mật Thám Phong Vân (New)
 6,504 |   9.00 
Lẳng Lơ Tao Nhã
 4,106 |   5.96 
Huyền Thoại Quay Về
 760 |   10.00 
Cổ Loa Thành
 229 |   1,000.00 
Ngược Về Thời Lê Sơ
 6,853 |   10.00 
Trọng Sinh Tái Vi Độc Phụ​
 1,039 |   9.83 
Thiên Tống
 8,443 |   10.00 
Trí Tuệ Đại Tống
 6,370 |   10.00 
Hán Mạt Triệu Hổ
 383 |   10.00 
Giang Sơn Chiến Đồ
 5,746 |   4.00 
Đông Cung Chi Chủ
 7,966 |   9.60 
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới
 1,110 |   10.00 
Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam
 2,231 |   10.00 
Khánh Dư Niên
 7,262 |   5.00 
Top