Thể loại Dị Giới
Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi
 6 |   950.00 
Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
 115 |   850.00 
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
 526 |   677.00 
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
 412 |   533.00 
Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
 332 |   5.00 
Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
 22 |   5.00 
Tà Phượng Nghịch Thiên
 605 |   694.00 
Hệ Thống Toàn Năng Hóa
 1 |   950.00 
Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
 558 |   783.00 
Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
 343 |   838.00 
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
 746 |   620.00 
Mộng Giới
 308 |   733.00 
Thuần Huyết Huyết Tộc
 472 |   570.00 
Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
 1 |   1,000.00 
Sư Huynh, Rất Vô Lương
 415 |   711.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 652 |   671.00 
Dương Gian Phán Quan
 598 |   913.00 
Chánh Tà Lưỡng Đạo
 156 |   5.00 
Quỷ Bí Chi Chủ
 452 |   50.00 
Người Thanh Trừng Thế Giới
 1 |   950.00 
Siêu Cấp Thần Long
 1 |   1,000.00 
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
 2,293 |   678.00 
Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
 708 |   765.00 
Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
 23 |   673.00 
Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
 147 |   850.00 
Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
 94 |   888.00 
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
 88 |   729.00 
Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
 38 |   727.00 
Khởi Nguyên Hệ Thống
 342 |   726.00 
Nguyệt Long Thiên
 61 |   5.00 
Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên
 38 |   1,000.00 
Pháp Sư Song Hệ
 33 |   945.00 
Thế Giới Ngầm
 42 |   687.00 
Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi
 121 |   732.00 
Đại Ma Đầu Hệ Thống
 358 |   681.00 
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
 582 |   585.00 
Tam Thiên Lưu Hành
 89 |   5.00 
Chân Lộ
 44 |   793.00 
Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
 114 |   5.00 
Dragon World
 274 |   325.00