Thể loại Dị Giới
Khởi Nguyên Hệ Thống
 41 |   726.00 
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
 183 |   677.00 
Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
 30 |   975.00 
Dương Gian Phán Quan
 201 |   913.00 
Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm
 45 |   300.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 212 |   671.00 
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
 230 |   620.00 
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
 29 |   409.00 
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
 58 |   585.00 
Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
 213 |   783.00 
Sư Huynh, Rất Vô Lương
 135 |   711.00 
Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
 40 |   5.00 
Thuần Huyết Huyết Tộc
 135 |   570.00 
Quỷ Bí Chi Chủ
 148 |   50.00 
Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
 91 |   463.00 
Thiên Hồn Đại Lục
 51 |   5.00 
Tà Phượng Nghịch Thiên
 175 |   694.00 
Vô Tận Cường Hóa
 23 |   5.00 
Bầu Trời Elderland
 44 |   950.00 
Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
 16 |   888.00 
Dragon World
 118 |   325.00 
Tận Thế Song Sủng
 98 |   542.00 
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
 309 |   678.00 
Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
 86 |   838.00 
Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
 252 |   765.00 
Kỳ Tích Vương Tọa
 114 |   5.00 
Mộng Giới
 117 |   733.00 
Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
 28 |   813.00 
Huyết Trùng Tiên Khung
 170 |   475.00 
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
 160 |   533.00 
Lạc Thần
 150 |   925.00 
Trò Chơi Luân Hồi
 226 |   713.00 
Ác Ma Tái Suất
 15 |   855.00 
Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ
 25 |   5.00 
Chiến Tranh Vị Diện
 8 |   1,000.00 
Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận
 19 |   5.00 
Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu
 34 |   761.00 
Cơ Giới Khách
 4 |   656.00 
Đại Ma Đầu Hệ Thống
 173 |   681.00 
Tung Hoành Thiên Khung
 125 |   1,000.00 
Top