Thể loại Dị Giới
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
 348 |   677.00 
Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
 21 |   5.00 
Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
 432 |   783.00 
Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
 442 |   765.00 
Khởi Nguyên Hệ Thống
 193 |   726.00 
Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
 183 |   838.00 
Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
 163 |   5.00 
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
 292 |   585.00 
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
 531 |   620.00 
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
 407 |   671.00 
Quỷ Bí Chi Chủ
 330 |   50.00 
Dương Gian Phán Quan
 378 |   913.00 
Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
 64 |   850.00 
Thuần Huyết Huyết Tộc
 291 |   570.00 
Nguyệt Long Thiên
 7 |   5.00 
Sư Huynh, Rất Vô Lương
 280 |   711.00 
Tà Phượng Nghịch Thiên
 383 |   694.00 
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
 486 |   678.00 
Dragon World
 205 |   325.00 
Hệ Thống Chém Gió
 79 |   775.00 
Mộng Giới
 237 |   733.00 
Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
 285 |   975.00 
Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
 101 |   813.00 
Kỳ Tích Vương Tọa
 195 |   5.00 
Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu
 84 |   761.00 
Bất Diệt Thiên Đế
 48 |   950.00 
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
 303 |   533.00 
Tâm Linh Vũ Trụ
 50 |   5.00 
Chánh Tà Lưỡng Đạo
 58 |   5.00 
Thế Giới Ngầm
 14 |   687.00 
Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
 276 |   463.00 
Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
 52 |   888.00 
Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
 73 |   5.00 
Tận Thế Song Sủng
 231 |   542.00 
Toàn Chức Pháp Sư
 214 |   677.00 
Toàn Chức Yêu Sư
 13 |   5.00 
Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm
 201 |   300.00 
Vô Tận Cường Hóa
 50 |   5.00 
Tung Hoành Đại Thiếu
 20 |   5.00 
Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh
 13 |   5.00 
Top