Hồng Thần Huyết Ấn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hồng Thần Huyết Ấn

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 22-05,2013 (57 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,200

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Hồng thần huyết ấn của tác giả Vô Danh trên website đọc truyện online. Phía Tây Tà Liên sơn giáp hai tỉnh Côn Lôn và Khóa Cam Thanh... 
Bấy giờ đang lúc gió rít đổ tuyết. Trên sườn núi tuyết phủ trắng xóa tại Đại Nhạn Phong có vài căn nhà tre. 
Thường thì những bậc cao nhân dị sĩ hay ẩn tích nơi sơn cư hoang vắng, thế nhưng gặp lúc phong tuyết lan rộng một vùng bao la, nên chốn này đã trở nên thần bí và trông có vẻ thê lương....

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Xuất Hiểm Nhập Nguy

12/12/2016

Chương 2 - Thạch Thất Kinh Biến

12/12/2016

Chương 3 - Lư Sa Kỳ Ngộ

12/12/2016

Chương 4 - Thủy Hỏa Ký Tế Thần Công

12/12/2016

Chương 5 - Cửu U Đế Quân Miếu

12/12/2016

Chương 6 - Xuân Sắc Đầy Viện

12/12/2016

Chương 7 - Thanh Lâu Hái Nhị Hoa

12/12/2016

Chương 8 - Cửu U Miếu Đổ Máu

12/12/2016

Chương 9 - Thù Cha Hận Con

12/12/2016

Chương 10 - Động Phủ Thiên Nhiên

12/12/2016

Chương 11 - Tứ Đại Tướng Quân

12/12/2016

Chương 12 - Kim Thiềm Chân Nhân

12/12/2016

Chương 13 - Sinh Tử Chọn Một

12/12/2016

Chương 14 - Xuất Nguy Nhập Hiểm

12/12/2016

Chương 15 - Đường Thủy Kinh Biến

12/12/2016

Chương 16 - Thư Sinh Thần Bí

12/12/2016

Chương 17 - Thư Sinh Thần Bí(Tt)

12/12/2016

Chương 18 - Tuyển Minh Đại Hội

12/12/2016

Chương 19 - Liên Hoàn Độc Kế

12/12/2016

Chương 20 - Ma Huyệt Thoát Nạn

12/12/2016

Chương 21 - Nhân Tâm Ác Báo

12/12/2016

Chương 22 - Ong Độc Đoạt Nhụy

12/12/2016

Chương 23 - Thù Nhân Thoáng Hiện

12/12/2016

Chương 24 - Bách Vô Cấm Kỵ

12/12/2016

Chương 25 - Thất Xảo Mê Hồn

12/12/2016

Chương 26 - Oan Gia Hẹp Lộ

12/12/2016

Chương 27 - Tái Phùng Dị Biến

12/12/2016

Chương 28 - Hồng Phát Tiên Cơ

12/12/2016

Chương 29 - Hỏa Thiêu Sơn Trang

12/12/2016

Chương 30 - Giang Hồ Quỷ Quyệt

12/12/2016

Chương 31 - Chuốc Họa Vào Thân

12/12/2016

Chương 32 - Nhân Họa Được Phước

12/12/2016

Chương 33 - Máu Nhuộm Tây Hồ

12/12/2016

Chương 34 - Phóng Hạ Đồ Đao

12/12/2016

Chương 35 - Đạo Nhân Chế Ma

12/12/2016

Chương 36 - Bỗng Mất Kiếm Báu

12/12/2016

Chương 37 - Nhân Nào Quả Ấy

12/12/2016

Chương 38 - Thần Công Chế Địch

12/12/2016

Chương 39 - Hòa Thượng Điên Khùng

12/12/2016

Chương 40 - Lấy Ân Trả Oán

12/12/2016
Top