Hoàng Nhan Đoạt Phách
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàng Nhan Đoạt Phách

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 22-05,2013 (73 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,075

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Thiên Nhai hiệp lữ của tác giả Quỳnh Mai trên website đọc truyện online. Dưới ánh trăng tỏ, ai cũng nhìn rõ mặt thiếu niên phong tư anh tuấn, nhưng nước da xanh lợt coi mà phát khiếp. 
Bên cạnh thiếu niên ngoài vũng uế vật và rượu vừa nôn ra còn có ba thứ: một cái hộp sơn đen, một chiếc khăn mùi xoa hoa hồng và một cây trường kiếm cổ kính hình thù kỳ dị. 
Cái hộp gỗ đen dài chừng bẩy tấc, rộng năm tấc coi rất xinh xắn. 
Cạnh hộp gỗ là thanh trường kiếm cắm ngược xuống đất.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Niên Thiếu Anh Hùng Một Chọi Ba

12/12/2016

Chương 2 - Lãng Đãng Công Tử Lệnh Hồ Bình

12/12/2016

Chương 3 - Chủ Xài Tiền Bộc Còn Ra Vẻ

12/12/2016

Chương 4 - Thiếu Nữ Đả Đài Hay Đóng Kịch

12/12/2016

Chương 5 - Thăm Tình Hình, Mỹ Phụng Cải Nam Trang

12/12/2016

Chương 6 - Quá Tam Quan Đoạt Chức Cẩm Y

12/12/2016

Chương 7 - Quái Khách Thông Qua Đệ Nhất Quan

12/12/2016

Chương 8 - Quá Tam Quan Đấu Với Lệnh Hồ Bình

12/12/2016

Chương 9 - Quái Khách Đến Kim Ưng Tiêu Cục

12/12/2016

Chương 10 - Bởi Tham Vàng Cục Chủ Lâm Nguy

12/12/2016

Chương 11 - Chân Tướng Quái Khách Bị Phanh Khui

12/12/2016

Chương 12 - Lệnh Hồ Bình Đại Phá Võ Đương Kiếm Trận

12/12/2016

Chương 13 - Giữa Đường Chạm Trán Bọn Hàm Đan

12/12/2016

Chương 14 - Dụ Hoặc Người, Nhân Yêu Trổ Mỵ Công

12/12/2016

Chương 15 - Trong Tửu Lâu Trùng Phùng Lưỡng Quái

12/12/2016

Chương 16 - Hào Kiệt Dụ Nhân Yêu Vào Kỹ Viện

12/12/2016

Chương 17 - Lệnh Hồ Bình Lấy Lại Hàng Long Kiếm

12/12/2016

Chương 18 - Vào Thư Phủ Dò La Động Tịnh

12/12/2016

Chương 19 - Đưa Thư Rồi Gạt Lệ Chia Tay

12/12/2016

Chương 20 - Động Đình Ngũ Sát Sa Vào Cạm Bẫy

12/12/2016

Chương 21 - Lệnh Hồ Bình Mở Cuộc Điều Tra

12/12/2016

Chương 22 - Hồ Lô Tẩu Suýt Chết Vì Tham Thực

12/12/2016

Chương 23 - Nghe Tin Dữ Bôn Lôi Bở Vía

12/12/2016

Chương 24 - Thư Khiếu Thiên Ám Hại Lệnh Hồ Bình

12/12/2016

Chương 25 - Âm Dương Nhân Dở Thói Trăng Hoa

12/12/2016

Chương 26 - Lệnh Hồ Bình Đội Lốt Thần Đàn Tử

12/12/2016

Chương 27 - Cứu Hậu Cái Anh Hùng Thiết Kế

12/12/2016

Chương 28 - Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu

12/12/2016

Chương 29 - Hậu Cái Giả Hành Tung Bại Lộ

12/12/2016

Chương 30 - Thiết Kế Gây Nên Trường Hổ Đấu

12/12/2016

Chương 31 - Tiểu Ôn, Quỷ Ảnh Bị Thủ Tiêu

12/12/2016

Chương 32 - Lam Y Phụ Thái Độ Khôn Lường

12/12/2016

Chương 33 - Vào Võ Quán Mưu Đồ Giết Địch

12/12/2016

Chương 34 - Lệnh Hồ Bình Thuyết Phục Kim Long

12/12/2016

Chương 35 - Thần Đàn Giả Bại Lộ Hành Tung

12/12/2016

Chương 36 - Kim Long Quyết Chí Cứu Anh Hùng

12/12/2016

Chương 37 - Bọn Tam Ma Mở Cuộc Điều Tra

12/12/2016

Chương 38 - Tỳ Nữ Dụ Anh Hùng Thoát Hiểm

12/12/2016

Chương 39 - Mở Đấu Trường Dò La Tuyệt Kỹ

12/12/2016

Chương 40 - Đả Bại Huỳnh Y Lãnh Cẩm Y

12/12/2016
Top