Hoán Nhật Tiễn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoán Nhật Tiễn

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp, Ngôn Tình, Tiên hiệp

Ngày tạo: 03-11,2015

Ngày cập nhật: 03-11,2015 (61 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 781

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Minh tướng quân quyền khuynh triều chính, oai khiếp giang hồ, không ngừng ra tay bài trừ dị kỉ, giết kẻ trung lương, lại dẫn theo cánh quân xâm lược bạo tàn ra Tái Ngoại, đẩy biết bao con người vào cơn nước lửa tang thương, khiến tám phương chấn động. Người trong giang hồ vô cùng căm phẫn, liên tiếp nổi lên, Xảo Chuyết đại sư đoán việc như thần, Ngụy công tử tài hoa diệu vợi, Trùng đại sư chính nghĩa ngút trời, Ám khí vương một thân hào khí, Toái Không đao nhiệt huyết sôi trào, tất cả họ lần lượt viết ra những khúc ca tráng liệt mà hoa lệ, làm nền tảng cho một cuộc lật đổ ngày sau.

Dưới ngòi bút của tác giả, thế giới giang hồ trong hệ liệt Minh tướng quân hiện lên như thực như ảo, đó là một giang hồ truyền thống với những bang phái chính tà và đủ hạng người trung lương gian ác, nhưng đó cũng là một giang hồ riêng biệt khi chạy song song với những mưu mô chính trị chốn triều đình, những thân phận như hiệp khách giang hồ và quan lại triều đình đôi lúc tưởng chừng hòa vào làm một.

Cùng theo dõi truyện tiên hiệp để chìm đắm trong thế giới lãng mạn của ngôn tình qua tựa truyện online hay - Hoán Nhật Tiễn.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Phong Ba Đao Gãy

12/10/2015

Q.1 - Chương 2 - Chương 01 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 3 - Chương 01 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 4 - Chương 01 - Phần 04

12/10/2015

Q.1 - Chương 5 - Chương 2 Ván Cược Sinh Tử

12/10/2015

Q.1 - Chương 6 - Chương 02 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 7 - Chương 02 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 8 - Chương 02 - Phần 04

12/10/2015

Q.1 - Chương 9 - Chương 3 Thần Long Thoáng Hiện

12/10/2015

Q.1 - Chương 10 - Chương 03 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 11 - Chương 03 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 12 - Chương 03 - Phần 04

12/10/2015

Q.1 - Chương 13 - Chương 03 - Phần 05

12/10/2015

Q.1 - Chương 14 - Chương 4 Tiểu Điếm Song Hùng

12/10/2015

Q.1 - Chương 15 - Chương 04 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 16 - Chương 04 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 17 - Chương 5 Gió Mây Vần Vũ

12/10/2015

Q.1 - Chương 18 - Chương 05 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 19 - Chương 05 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 20 - Chương 05 - Phần 04

12/10/2015

Q.1 - Chương 21 - Chương 6 Một Bức Chiến Thư

12/10/2015

Q.1 - Chương 22 - Chương 06 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 23 - Chương 06 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 24 - Chương 06 - Phần 04

12/10/2015

Q.1 - Chương 25 - Chương 06 - Phần 05

12/10/2015

Q.1 - Chương 26 - Chương 7 Khốn Long Sơn Trang

12/10/2015

Q.1 - Chương 27 - Chương 07 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 28 - Chương 07 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 29 - Chương 07 - Phần 04

12/10/2015

Q.1 - Chương 30 - Chương 8 Mãnh Long Phá Vây

12/10/2015

Q.1 - Chương 31 - Chương 08 - Phần 02

12/10/2015

Q.1 - Chương 32 - Chương 08 - Phần 03

12/10/2015

Q.1 - Chương 33 - Chương 08 - Phần 04 (Kết)

12/10/2015

Q.2 - Chương 1 - Chương 09 - Phần 01 Đấu Cờ Trên Thuyền

03/11/2015

Q.2 - Chương 2 - Chương 09 - Phần 02

03/11/2015

Q.2 - Chương 3 - Chương 09 - Phần 03

03/11/2015

Q.2 - Chương 4 - Chương 09 - Phần 04

03/11/2015

Q.2 - Chương 5 - Chương 10 - Phần 01 Hào Khí Trị Thương

03/11/2015

Q.2 - Chương 6 - Chương 10 - Phần 02

03/11/2015

Q.2 - Chương 7 - Chương 10 - Phần 03

03/11/2015
Top