Hoàn Khố Tà Hoàng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hoàn Khố Tà Hoàng

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp, Huyền Huyễn

Ngày tạo: 19-11,2016

Ngày cập nhật: 21-11,2016 (84 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 1,549

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Hoàn Khố Tà Hoàng của tác giả Khai Hoang, truyện huyền huyễn hay xoay quanh ngày mười bảy tháng chín năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy trong đã xảy ra hai sự kiện.

Thứ nhất chính là Doanh Trùng thế tử của phủ An Quốc công bị một ngôi sao băng rơi trúng đầu, ngất trong hẻm Câu Lan.

Thứ hai chính là Thủ Chính, quốc sư kiếm hiệp của Đại Tần cầm Huyền Trụ Thiên Châu tọa hóa tại Bạch Vân.

Câu truyện xoay quanh một tên hoàn khố, một tà hoàng lưu danh muôn đời.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - An Vương Doanh Trùng

19/11/2016

Chương 2 - Nhật Nguyệt Luyện Thần

19/11/2016

Chương 3 - Cơ Quan Nhân Ngẫu

19/11/2016

Chương 4 - Chế Khí Tường Giải

19/11/2016

Chương 5 - Tụ Lý Liên Châu

19/11/2016

Chương 6 - Dây Đậu Nấu Đậu

19/11/2016

Chương 7 - Là Của Mình

19/11/2016

Chương 8 - Phượng Thể Quốc Mẫu

19/11/2016

Chương 9 - Trả Thù Giữa Phố

19/11/2016

Chương 10 - Diệp Tứ Tiểu Thư

19/11/2016

Chương 11 - Những Con Tần Hoàng

19/11/2016

Chương 12 - Trường Thương Tà Anh

19/11/2016

Chương 13 - Mẫu Phi

19/11/2016

Chương 14 - Thần Khí Cách Tân

19/11/2016

Chương 15 - Đại Tự Tại Công

19/11/2016

Chương 16 - Luyện Võ Luyện Văn

19/11/2016

Chương 17 - Thanh Ngọc Hồ Điệp

19/11/2016

Chương 18 - Dự Tiệc Võ Uy

19/11/2016

Chương 19 - Thanh Danh Tàn Tạ

19/11/2016

Chương 20 - Ninh Quốc Phủ Ngụy Hiên

19/11/2016

Chương 21 - Hẹn Hò Thần Bí

19/11/2016

Chương 22 - Ngạo Tuyết Cư

19/11/2016

Chương 23 - Nhân Duyên Bắt Đầu

19/11/2016

Chương 24 - Náo Động Hàm Dương Thành

19/11/2016

Chương 25 - Võ Uy Vương Phủ

19/11/2016

Chương 26 - Binh Pháp Vô Song

19/11/2016

Chương 27 - Đoạt Mệnh Liên Hoàn

19/11/2016

Chương 28 - Tà Hoàng Chân Truyền

19/11/2016

Chương 29 - Thanh Ngọc Hồ Điệp

19/11/2016

Chương 30 - Bí Mật Kinh Người

19/11/2016

Chương 31 - Hàn Vũ Mặc Giáp

19/11/2016

Chương 32 - Người Chế Tạo Giáp Thiên Tài

19/11/2016

Chương 33 - Nan Đề Thương Pháp

19/11/2016

Chương 34 - Diệu Dụng Hô Hấp

19/11/2016

Chương 35 - Dần Thu Được Áo Nghĩa

19/11/2016

Chương 36 - Đoạt Mệnh Liên Hoàn

19/11/2016

Chương 37 - Quần Hùng Nổi Lên

19/11/2016

Chương 38 - Cự Tuyệt Vô Tình

19/11/2016

Chương 39 - Điềm Báo Bị Tập Kích

19/11/2016

Chương 40 - Nhất Vệ Chi Quân

19/11/2016
Top