Hỉ Doanh Môn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hỉ Doanh Môn

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngày tạo: 10-02,2017

Ngày cập nhật: 11-05,2017 (319 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 4,789

Tóm tắt:

Vừa tinh tế vừa thu hút, truyện Hỉ Doanh Môn của Ý Thiên Trọng lấy bối cảnh kiếp trước của nữ chính Minh Phỉ bị bạn tốt và bạn trai phản bội ngay trong ngày kết hôn, còn làm nàng tan nhà nát cửa. Sau khi trùng sinh xuyên không trở thành tiểu cô nương mới sinh được hai tháng đã có thanh danh không tốt, mẫu thân tử vong lại bị sủng thiếp của phụ thân đưa đến nông thôn ngược đãi.

Sau đó, vì muốn sinh tồn, nữ chính nhân cơ hội kế mẫu đấu với với di nương mà từng bước một từ nông thôn trở về. Truyện lúc đầu nàng bị phụ thân lơ đi như không thấy, bị tỷ muội nhục mạ thanh danh không tốt, sau đó lại cùng kế mẫu tính kế lật đổ Nhị di nương, sau đó bị nam chính tính kế khiến nàng phải thành hôn ngôn tình với hắn.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tuyết Đầu Mùa (1)

24/09/2018

Chương 2 - Tuyết Đầu Mùa ( Hai )

24/09/2018

Chương 3 - Tuyết Đầu Mùa ( Ba )

24/09/2018

Chương 4 - Đổi Mệnh ( Một )

24/09/2018

Chương 5 - Đổi Mệnh (Hai)

24/09/2018

Chương 6 - Nhị Kiều (*) (Một)

24/09/2018

Chương 7 - Nhị Kiều ( Hai )

24/09/2018

Chương 8 - Nhị Kiều ( Ba )

24/09/2018

Chương 9 - Thị Phi (1)

24/09/2018

Chương 10 - Thị Phi (2)

24/09/2018

Chương 11 - Thị Phi (3)

24/09/2018

Chương 12 - Thủ Đoạn (1)

24/09/2018

Chương 13 - Thủ Đoạn 2

23/03/2017

Chương 14 - Sóng Gió (1)

24/09/2018

Chương 15 - Sóng Gió ( Hai )

24/09/2018

Chương 16 - Bước Ngoặc (Một)

24/09/2018

Chương 17 - Bước Ngoặt (2)

24/09/2018

Chương 18 - Bước Ngoặc ( Ba )

24/09/2018

Chương 19 - Bước Ngoặc ( 4 )

24/09/2018

Chương 20 - Khởi Đầu ( Một )

24/09/2018

Chương 21 - Khởi Đầu (2)

24/09/2018

Chương 22 - Khởi Đầu (Ba)

24/09/2018

Chương 23 - Khởi Đầu (4)

24/09/2018

Chương 24 - Đền Tội

24/09/2018

Chương 25 - Trúng Chiêu (1)

24/09/2018

Chương 26 - Trúng Chiêu (Hai)

16/04/2017

Chương 27 - Trúng Chiêu (3)

24/09/2018

Chương 28 - Trúng Chiêu (4)

24/09/2018

Chương 29 - Ngày Hội (1)

24/09/2018

Chương 30 - Ngày Hội (2)

24/09/2018

Chương 31 - Ngày Hội (3)

24/09/2018

Chương 32 - Ngày Hội (4)

24/09/2018

Chương 33 - Thê Thiếp (Một)

24/09/2018

Chương 34 - Thê Thiếp (Hai)

24/09/2018

Chương 35 - Thê Thiếp ( Ba )

24/09/2018

Chương 36 - Phu Thê

24/09/2018

Chương 37 - Hỉ Phúc

24/09/2018

Chương 38 - Gả Nữ Nhi (1)

24/09/2018

Chương 39 - Gả Nữ Nhi (2)

24/09/2018

Chương 40 - Gả Nữ Nhi (3)

24/09/2018